Adviesrecht

Een Wijkteam heeft een informatie-, advies- en participatierecht. Zij kan daarmee gevraagd en ongevraagd vooraf meedenken met plannen van de gemeente Gouda. Meestal wordt in het vooroverleg onze kennis, kunde, ervaring, signalen uit het netwerk en mening meegenomen. In voorkomende gevallen wordt een zogenaamde zienswijze geschreven. Dit is een officiƫle brief die is gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders en waarin een standpunt over een onderwerp wordt toegelicht, meestal naar aanleiding van een (voorgenomen) besluit van de gemeente. Alle zienswijzen van het wijkteam zijn beschikbaar op deze website.