Belangrijke telefoonnummers

Hulpdiensten alarmnummer 112

In geval van directe spoed, gevaar, heterdaad meldingen van misdrijven. Veel heterdaads van de politie komen door meldingen van alerte bewoners.

Politie en wijkagenten 0900 8844

Als u een melding wilt doorgeven over leefbaarheid in de wijk of contact wilt met de wijkagenten. Meldingen worden geregistreerd.

Meld Misdaad Anoniem 0800 7000

Het nummer als u anoniem een melding wilt maken van een misdrijf.

Gemeente Meldpunt Openbaar Gebied 14 0182

of zie https://www.gouda.nl/  . Voor hinderlijke of gevaarlijke situaties in het openbaar gebied (verzakkingen in de straat of het groenonderhoud). Het doel is dat de leefomgeving schoon, heel en veilig blijft.

Meldpunt vliegtuigoverlast

Meer informatie kunt u vinden op http://www.zuid-holland.nl/loket/bezwaar/@8074/milieuklachten/ en op https://www.gouda.nl/direct-regelen/stad-en-projecten/overlast/melding-vliegtuigoverlast/

Sociaal Team Noord

Voor vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen of de relatie. Voor spreekuren in Gezondheidscentrum Bloemendaal zie de website www.sociaalteamgouda.nl/ Het Sociaal Team Gouda is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur op (088) 900 4321.

Stichting bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

Wijkpartner en bewonersplatform. Contact via 06 239 56 999 en contact@bloemendaalplaswijck.nl.

Woningcorporatie Mozaïek Wonen

Te bereiken via 0182 692969 en via info@mozaiekwonen.nl. De woningcorporatie is onder andere verantwoordelijk voor de sociale huurwoningen in de wijk.