Lopende zaken

 

De overheid heeft vergaande maatregelen afgekondigd vanwege het corona virus. Zo heeft de gemeente Gouda de geplande bijeenkomsten over onder andere het VerkeersCirculatiePlan uitgesteld. Ook als bewonersorganisatie hebben wij activiteiten, bijeenkomsten en voorzieningen tijdelijk stopgezet, dit mede gezien het advies om minimaal 1,5 meter afstand te houden en grote groepen mensen te vermijden. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt. Naar verwachting zullen de maatregelen voorlopig van kracht blijven voor de gehele samenleving.

Zodra er een meer normale situatie ontstaat zullen we deze pagina weer actualiseren.