Bewonersplatform Gouda Noord

Gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de wijk Gouda Noord (postcode 2805). Voor de website van de zusterstichting het Bewonersplatform Gouda Noord, zie www.bewonersplatformgoudanoord.nl.