Bibliotheek herbestemming

 

 

 

 

 

 

Extra krediet en planning  (januari 2019)

Beste mede wijkbewoners,

Er is weer goed nieuws over de voormalige bibliotheek naast winkelcentrum Bloemendaal. Zoals bekend zal dit een wijkcentrum worden voor Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord: Wijkcentrum Lekkenburg.

Deze maand vergadert de gemeenteraad over een aanvullend krediet, nodig om het pand zo duurzaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld met dubbel glas. Hopelijk stemt de gemeenteraad hierover positief.

In het nieuwe Wijkcentrum Lekkenburg komen zorg- en welzijnsinstellingen zoals het sociaal team, Kwadraad, GGD/ Centrum voor Jeugd en Gezin, en verder horeca, de (kinder)bibliotheek, Gemiva en een pinautomaat. Als zorg- en welzijnsinstellingen gaan samenwerken op één locatie zal er ook meer afstemming en samenwerking komen. Altijd goed natuurlijk.

Naast deze voorzieningen kunnen bewoners in het wijkcentrum gemakkelijk vragen stellen aan vrijwilligers en professionals op het gebied van zorg en welzijn. Het wijkcentrum moet verder een plaats zijn met (culturele) activiteiten voor alle bewoners van de wijk. Beetje jammer overigens dat het ons idee was, maar dat er voor ons (leefbaarheid, wijkactiviteiten, vervoerspuntgouda, zorgpuntgouda, energiecoöperatie, enz) waarschijnlijk toch geen plaats is. Maar dat is van later zorg. De uitdaging is om er een goed wijkcentrum van te maken.

Binnenkort starten we samen met Kwadraad een sponsoractie en de fondsenwerving, voor enkele praktische zaken als keukeninventaris én voor zonnepanelen op het dak.

De gemeente: “Met deze werkwijze en planning kan de start van de verbouwing in april/mei plaatsvinden zodat het buurtservicecentrum uiterlijk 1 januari 2020 haar deuren kan openen. Wijkteam en direct omwonenden krijgen meer informatie over de verbouwing als de aanbesteding rond is.”

 


Buurtservicecentrum in voormalige bibliotheek Bloemendaal

Persbericht: 11 oktober 2017 Gemeente Gouda

“De oude bibliotheek aan de Lekkenburg bij winkelcentrum Bloemendaal krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. Op termijn kunnen inwoners hier terecht bij het sociaal team van 0 tot 100+. Ook wordt gekeken naar aanvullende functies in het gebouw zoals horeca of een boeken-uitleenpunt voor levendigheid op deze plek. De locatie heeft een centrale ligging naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. Het sluit aan bij één van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord “Gouda daagt uit!”.

Daarin is het realiseren van een Buurthuis van de Toekomst opgenomen. De gemeente wil stimuleren dat maatschappelijke gebouwen voor meerdere doelen gebruikt worden. Met als doel de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen in wijken en buurten te bevorderen. Wethouder Corine Dijkstra: “In Gouda Oost en West hebben we deze multifunctionele centra al, maar in Gouda Noord zochten we nog een geschikte locatie. Dit is een prachtige, centrale plek om er voor de wijkbewoners te zijn”.

Bevorderen afstemming en samenwerking
In Gouda Noord zijn op dit moment het sociaal team en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook actief, maar doen dit vanaf verschillende locaties in Gouda Noord. Het samenvoegen van hen op één locatie draagt in grote mate bij aan een goede afstemming en samenwerking.

Het gebouw is leeg komen staan sinds de komst van een centrale bibliotheek in de Chocoladefabriek op Klein Amerika in Gouda. Al een aantal jaren wordt het te koop of te huur aangeboden, maar dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een passend plan of initiatief voor deze locatie. Kwadraad-Welzijn heeft zich recentelijk gemeld met het plan dit gebouw te gaan huren als een buurtservicecentrum. Naast het sociaal team van 0 tot 100+ is er nog plek voor meer organisaties. Naar die invulling wordt gekeken. Het college stemt in met het voorstel en gaat de gemeenteraad vragen om een krediet hiervoor beschikbaar te stellen.”


Herbestemming oude bieb Bloemendaal-Plaswijck nog niet definitief  (2016)

Toen drie jaar geleden de bibliotheek Bloemendaal-Plaswijck sloot, naast winkelcentrum Bloemendaal, hebben wij als bewonersorganisatie plannen bij de gemeente Gouda ingediend om van dit pand een maatschappelijk wijkcentrum te maken. Gelukkig heeft stichting Kwadraad deze plannen verder uitgewerkt. Daarbij zal het pand een functie krijgen dat past in de nieuwe plannen voor Buurthuizen 2.0.

Op dit moment is er nog steeds niet definitiefs. Waarschijnlijk medio maart zal het definitieve besluit worden genomen.

Samen met Kwadraad werken we als bewonersorgansiatie/wijkteam aan de plannen om te zorgen dat het pand een volwaardige, passende, spannende, zinvolle, leuke en maatschappelijke locatie wordt voor de wijk.

 

Achtergrond

Stichting Wijkteam Plaswijck is al geruime tijd bezig om het oude bibliotheekpand naast winkelcentrum Bloemendaal een gecombineerde maatschappelijk – zakelijke herbestemming te geven.

Er is met enkele zorg- en welzijnsinstellingen een opzet gemaakt. Het streven is om dit plan met betrokken partijen verder uit te werken. Een belangrijk thema is dat zorg en welzijn meer gecentraliseerd zal worden in dit pand.

De eerstvolgende stap is het maken van een financieel plan waaruit moet blijken wat de haalbaarheid en wat de mogelijkheden zijn. Dit zal worden aangeboden aan de gemeente Gouda.

Nadere informatie volgt, zodra er meer bekend is.

Wij doen ons best om dit pand een goede en zinvolle herbestemming voor de wijk te geven.