Bibliotheek herbestemming

 

 

 

 

 

 

Eerste bezichtiging nieuwe wijkcentrum  (juni 2020)

De tafels, stoelen, buro’s, kasten komen nog, maar de vaste gebruikers konden alvast een kijkje nemen in het nieuwe wijkcentrum. Het ziet er al goed uit. Op de begane grond komen er voldoende zit, lees, horeca en ontmoetingsmogelijkheden, zo ook bijvoorbeeld de jeugdbibliotheek en het CJG. Bijzonder was dat Kwadraad toch zelf een horecavoorziening gaat opzetten. Een horecavoorziening hoort natuurlijk in een wijkcentrum, maar de financiële mogelijkheden waren en zijn zeer beperkt. Uiteraard een compliment voor Rudolf Oosterbaan van Kwadraad. Op de foto’s is te zien dat de keuken nog verder ingericht moet worden. De bedoeling is dat in augustus het wijkcentrum open gaat voor activiteiten, in september is dan een officiële opening (corona maatregelen voorbehouden). Wanneer de zorg- en welzijnsinstellingen beginnen in het nieuwe wijkcentrum is nog niet bekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nieuwsbrief mei: opening gepland in september  (mei 2020)

Deze maand worden in het nieuwe wijkcentrum de vaste meubels geplaatst. Wanneer de crisis het toelaat zullen het Sociaal Team, het CJG en de bibliotheek (de kinderbibliotheek in de Plaswijckschool en het uitleenpunt) verhuizen in de zomermaanden. Begin september wordt het centrum officieel feestelijk geopend.

De verbouwing is zo goed als gereed. Er is door de gemeente geïnvesteerd in isolatie en klimaatsystemen om het gebouw zo groen en duurzaam mogelijk te maken. Het pand is ook gasloos.

De activiteiten in de Buurtstee zullen ook verhuizen naar het nieuwe centrum. Wanneer de fondsenwerving voor de nieuwe keuken succesvol is, kan in het begin van het seizoen de keuken in het wijkcentrum worden geplaatst. Een ruimte reserveren voor bijvoorbeeld een activiteit kan binnenkort via de nieuwe website vannoordgouda.nl .

In bijgevoegde nieuwsbrief (  Nieuwsbrief20Ontmoetingscentrum20Van20Noord20Mei ) ook al enkele foto’s van het nieuwe pand.

 


Laatste nieuws  (februari 2020)

Op de nieuwe website van het wijkcentrum  vannoordgouda.nl kunt u ook de laatste nieuwsbrief lezen.

 


Stand van zaken (december 2019)

De nieuwe planning is dat het nieuwe Wijkcentrum Noord – de oude bibliotheek- mei 2020 zal opengaan. De plattegronden zijn iets aangepast, links de begane grond en rechts de eerste verdieping. Nieuws over de officiële opening volgt uiteraard nog. Bron plattegronden: burobas en kwadraad.

 

 

 

 

 

 


Meedoen en meehelpen en meekoken in het nieuw wijkcentrum !? (mei 2019)

Beste medebewoners,

Zoals bekend zal einde dit jaar, begin dit jaar het nieuwe wijkcentrum aan de Lekkenburg openen. Het wordt een modern wijkcentrum met allerhande voorzieningen en waar ook veel zorg- en welzijnsinstellingen zullen komen. Daarnaast is er veel ruimte voor bewonersactiviteiten.

Een belangrijk onderdeel is de keuken en catering. Deze komt op de begane grond, links voor. Het biedt niet alleen een hapje en een drankje, men kan er ook rustig zitten, lezen en praten.

Wij zoeken medebewoners die in het nieuwe wijkcentrum willen meehelpen, meedoen én meekoken. Interesse of ideeën? Bel met 06 239 56 999 of stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl of naar contact@bloemendaalplaswijck.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afscheid van de oude bibliotheek, benieuwd naar het nieuwe wijkcentrum … ? Open Dag zaterdag 13 april !

De oude bibliotheek, naast winkelcentrum Bloemendaal, staat al een tijd leeg. Maar mei as. start de verbouwing en in januari 2020 opent het nieuwe wijkcentrum.

Bent u benieuwd hoe het nieuwe wijkcentrum er uit komt te zien? Welke voorzieningen er komen, hoe de nieuwe horeca wordt?

Op zaterdag 13 april is er van 14.00 tot 16.00 uur voor alle wijkbewoners een open dag.

Alle wijkbewoners kunnen dan komen kijken in de oude bibliotheek, nog vlak voor de verbouwing: u kunt de werktekeningen en plattegronden van de nieuwe indeling bekijken en kennismaken met de nieuwe gebruikers. En er zijn foto’s van de oude bibliotheek.

Er is voor alle bezoekers natuurlijk koffie en thee. En een hapje en een drankje, verzorgd door stichting Sasafit met Kaas & Couscous. Iedereen kan komen proeven.

Om 14.00 uur zal wethouder Corine Dijkstra de Open Dag starten. Zij zal dan onder andere een toelichting geven op de rol van het nieuwe wijkcentrum.

Er is ook een infostand voor een nieuwe collectieve wijkactie zonnepanelen en verduurzaming woningen, in samenwerking met de Energie Coöperatie Gouda en de WoonWijzerWinkel.

Veel zorginstellingen komen straks samen in dit pand. Dat biedt natuurlijk veel voordelen. Voor zowel de professionele partijen als voor de bezoekers. Wijkbewoners moeten makkelijk vragen kunnen stellen over zorg & welzijn in de wijk. U kunt kennismaken met de nieuwe gebruikers van het wijkcentrum zoals Kwadraad met onder andere de Formulierenbrigade, het Sociaal Team Jeugd & Volwassenen, de kinderbibliotheek en het uitleenpunt van de Bibliotheek Gouda, de GGD met het consultatiebureau en jeugdartsen, Gemiva-SVG, enz.

Er is óók alle ruimte voor bestaande en nieuwe bewonersactiviteiten. Kookclubs, het Speelcafe, enz., er is veel mogelijk in het nieuwe multifunctionele pand. Ook aanwezig zijn Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (en Bloemendaal), het Bewonersplatform Gouda Noord, Buurt Bestuurt, de Energie Coöperatie Gouda, VervoersPuntGouda, ZorgPuntGouda en Huttenbouwdorp Noorderhout.

Heeft u ideeën voor het nieuwe wijkcentrum? Wilt u een activiteit organiseren? Wilt u straks meehelpen? U kunt dat op de Open Dag natuurlijk kenbaar maken.

De open dag is informeel en de toegang is gratis. Het adres is Lekkenburg 1, de oude bibliotheek dus. En … voor alle bezoekers is er nog een aardige attentie.

Meer informatie volgt nog … maar houdt u de datum alvast vrij en kom gerust even kijken.

 

 


Extra krediet en planning  (januari 2019)

Beste mede wijkbewoners,

Er is weer goed nieuws over de voormalige bibliotheek naast winkelcentrum Bloemendaal. Zoals bekend zal dit een wijkcentrum worden voor Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord: Wijkcentrum Lekkenburg.

Deze maand vergadert de gemeenteraad over een aanvullend krediet, nodig om het pand zo duurzaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld met dubbel glas. Hopelijk stemt de gemeenteraad hierover positief.

In het nieuwe Wijkcentrum Lekkenburg komen zorg- en welzijnsinstellingen zoals het sociaal team, Kwadraad, GGD/ Centrum voor Jeugd en Gezin, en verder horeca, de (kinder)bibliotheek, Gemiva en een pinautomaat. Als zorg- en welzijnsinstellingen gaan samenwerken op één locatie zal er ook meer afstemming en samenwerking komen. Altijd goed natuurlijk.

Naast deze voorzieningen kunnen bewoners in het wijkcentrum gemakkelijk vragen stellen aan vrijwilligers en professionals op het gebied van zorg en welzijn. Het wijkcentrum moet verder een plaats zijn met (culturele) activiteiten voor alle bewoners van de wijk. Beetje jammer overigens dat het ons idee was, maar dat er voor ons (leefbaarheid, wijkactiviteiten, vervoerspuntgouda, zorgpuntgouda, energiecoöperatie, enz) waarschijnlijk toch geen plaats is. Maar dat is van later zorg. De uitdaging is om er een goed wijkcentrum van te maken.

Binnenkort starten we samen met Kwadraad een sponsoractie en de fondsenwerving, voor enkele praktische zaken als keukeninventaris én voor zonnepanelen op het dak.

De gemeente: “Met deze werkwijze en planning kan de start van de verbouwing in april/mei plaatsvinden zodat het buurtservicecentrum uiterlijk 1 januari 2020 haar deuren kan openen. Wijkteam en direct omwonenden krijgen meer informatie over de verbouwing als de aanbesteding rond is.”

 


Buurtservicecentrum in voormalige bibliotheek Bloemendaal

Persbericht: 11 oktober 2017 Gemeente Gouda

“De oude bibliotheek aan de Lekkenburg bij winkelcentrum Bloemendaal krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. Op termijn kunnen inwoners hier terecht bij het sociaal team van 0 tot 100+. Ook wordt gekeken naar aanvullende functies in het gebouw zoals horeca of een boeken-uitleenpunt voor levendigheid op deze plek. De locatie heeft een centrale ligging naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. Het sluit aan bij één van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord “Gouda daagt uit!”.

Daarin is het realiseren van een Buurthuis van de Toekomst opgenomen. De gemeente wil stimuleren dat maatschappelijke gebouwen voor meerdere doelen gebruikt worden. Met als doel de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen in wijken en buurten te bevorderen. Wethouder Corine Dijkstra: “In Gouda Oost en West hebben we deze multifunctionele centra al, maar in Gouda Noord zochten we nog een geschikte locatie. Dit is een prachtige, centrale plek om er voor de wijkbewoners te zijn”.

Bevorderen afstemming en samenwerking
In Gouda Noord zijn op dit moment het sociaal team en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook actief, maar doen dit vanaf verschillende locaties in Gouda Noord. Het samenvoegen van hen op één locatie draagt in grote mate bij aan een goede afstemming en samenwerking.

Het gebouw is leeg komen staan sinds de komst van een centrale bibliotheek in de Chocoladefabriek op Klein Amerika in Gouda. Al een aantal jaren wordt het te koop of te huur aangeboden, maar dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een passend plan of initiatief voor deze locatie. Kwadraad-Welzijn heeft zich recentelijk gemeld met het plan dit gebouw te gaan huren als een buurtservicecentrum. Naast het sociaal team van 0 tot 100+ is er nog plek voor meer organisaties. Naar die invulling wordt gekeken. Het college stemt in met het voorstel en gaat de gemeenteraad vragen om een krediet hiervoor beschikbaar te stellen.”


Herbestemming oude bieb Bloemendaal-Plaswijck nog niet definitief  (2016)

Toen drie jaar geleden de bibliotheek Bloemendaal-Plaswijck sloot, naast winkelcentrum Bloemendaal, hebben wij als bewonersorganisatie plannen bij de gemeente Gouda ingediend om van dit pand een maatschappelijk wijkcentrum te maken. Gelukkig heeft stichting Kwadraad deze plannen verder uitgewerkt. Daarbij zal het pand een functie krijgen dat past in de nieuwe plannen voor Buurthuizen 2.0.

Op dit moment is er nog steeds niet definitiefs. Waarschijnlijk medio maart zal het definitieve besluit worden genomen.

Samen met Kwadraad werken we als bewonersorgansiatie/wijkteam aan de plannen om te zorgen dat het pand een volwaardige, passende, spannende, zinvolle, leuke en maatschappelijke locatie wordt voor de wijk.

 

Achtergrond

Stichting Wijkteam Plaswijck is al geruime tijd bezig om het oude bibliotheekpand naast winkelcentrum Bloemendaal een gecombineerde maatschappelijk – zakelijke herbestemming te geven.

Er is met enkele zorg- en welzijnsinstellingen een opzet gemaakt. Het streven is om dit plan met betrokken partijen verder uit te werken. Een belangrijk thema is dat zorg en welzijn meer gecentraliseerd zal worden in dit pand.

De eerstvolgende stap is het maken van een financieel plan waaruit moet blijken wat de haalbaarheid en wat de mogelijkheden zijn. Dit zal worden aangeboden aan de gemeente Gouda.

Nadere informatie volgt, zodra er meer bekend is.

Wij doen ons best om dit pand een goede en zinvolle herbestemming voor de wijk te geven.