Gouda 750

 

Op deze pagina komt informatie over de activiteiten in de stad en in de noordelijke wijken ter gelegeneheid van het 705-jarig bestaan van de stad Gouda.

 


Bericht gemeente Gouda (januari 2020)

“In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten en dat gaan we natuurlijk groots vieren. Op weg naar 750 jaar Gouda zetten we elk jaar de schijnwerpers op wat de stad en de Gouwenaars uniek maakt. Voor het seizoen 2017-2018 is het eerste thema: Gouda smaakt naar meer!

Met een jaarlijks thema willen we zorgen voor verbinding van bestaande activiteiten van Goudse organisaties en ondernemers en zo de gezamenlijke aandacht richten op wat deze stad bijzonder maakt. We roepen de hele stad op om aan te haken bij het thema ‘Gouda smaakt naar meer’ en mee te doen; ondernemers, culturele sector, het toeristische veld, bewoners, scholen, iedereen.

Cultuur- en erfgoedfonds ondersteunt activiteiten
Op initiatief van de gemeente Gouda wordt een fonds opgericht dat gaat helpen om activiteiten mogelijk te maken. Dit cultuur- en erfgoedfonds krijgt de naam Fonds 1272. GoudaOnderneemt!, Historisch Platform Gouda en Groene Hart Ziekenhuis hebben zich als ambassadeur verbonden aan het initiatief. De gemeente heeft voor de start van het fonds budget gereserveerd, en ook organisaties als het Jac Bezemerfonds, Sociëteit Bouwen&Wonen, Catharinagilde Gouda, OndernemersFondsGouda en het Oude Mannenhuis hebben al financiële steun toegezegd.

Fonds 1272 zal per themajaar middelen beschikbaar stellen voor nieuwe publieksprojecten en voor gezamenlijke promotie. Een kwartiermaker gaat het fonds de komende tijd verder optuigen en in de loop van 2017 kunnen plannen worden ingediend. Uiteraard zal met Fonds 1272 ook gespaard worden voor de festiviteiten in 2022.

Verleden, heden en toekomst van onze stad
Wat is het doel van het nieuwe fonds? De band verstevigen die bewoners en organisaties met de stad hebben. Trots, saamhorigheid en historisch besef vergroten. En innovatie en samenwerking in Gouda stimuleren. Want we kijken niet alleen terug, maar ook vooruit. Wat kenmerkt Gouda? Wat heeft de stad gevormd en waar willen wij naar toe? Wat betekent het om Gouwenaar te zijn? Om hier te wonen, te werken, naar school te gaan?

Het fonds verbindt het verleden met het heden en de toekomst van onze stad, en brengt bewoners, ondernemers, culturele sector, toeristische veld, scholen en vele anderen bij elkaar.