Gouda Bouwt

 

Gouda Bouwt: praktische info en extra levensbagage voor jongeren

Gouda gaat bouwen. Aan een duurzame samenleving en wijk. Gedreven en zeer ervaren coaches gaan kids, jeugd en jongeren begeleiden en trainen. Met praktische info zoals een EHBO diploma en survival technieken, en met extra levensbagage.

 

Ervaren team en partners

Vorig jaar deden 45 jongeren, trainees,stagescholieren mee. Dit jaar zullen een aantal professionele partijen uit Rotterdam en Gouda de begeleiding hiervan gaan verzorgen. Zij hebben uitgebreide ervaring en hebben bewezen jongeren iets te kunnen bijbrengen. Het team bestaat uit trainers, instructeurs, leiders, ervaringsdeskundigen, wetenschappers, ondernemers, zorgers en veteranen. Achtergronden liggen in de krijgsmacht, justitie, psychologie, gedragswetenschap, jeugdzorg, sport en in het ondernemen.

 

Wie kan meedoen?

Kinderen, jeugd en jongeren van 8 tot 28 jaar. Doelgroep zijn de oudere kinderen die hebben meegedaan aan het Huttenbouwdorp Noorderhout en nu willen meedoen als trainee. Het is ook voor alle (nieuwe) trainees, voor scholieren die hun maatschappelijke stage willen vervullen en voor jongeren uit de wijk. Gouda Bouwt is er ook, zelfs juist, voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben.

 

Programma

Gouda Bouwt bestaat uit praktische trainingen en activiteiten, gericht op zelfredzaamheid, trainingen, sport, optredens, coaching, excursies en trainingen, in de wijk, met vrijwilligers en professionele partijen. Er zijn verschillende modules, traininingen en activiteiten. Zowel fysiek, sociaal als emotioneel.
In onderling overleg wordt vastgesteld waaraan wordt meegedaan.

De programma onderdelen en de data zijn al besproken, hierover volgt nog meer informatie.

 

Zelfredzaamheidslab en Virtual Realityvirtual reality

 

Op het programma staan ook excursies naar en trainingen, onder andere naar het mobiele Zelfredzaamheidslab met een Virtual Reality training  (zie foto).

 

Zelf verdiend

Afhankelijk van deelname en inzet: Trainee GB, EHBO diploma en/of Zelfredzaamheidscertificaat.

 

Deelname en kosten

Er komt meer informatie over deelname en kosten.

Trainees en scholieren die maatschappelijke stage lopen bij Huttenbouwdorp Goudse Hout en Huttenbouwdorp Noorderhout kunnen ook meedoen.

 

Ondersteuning en stageplaatsen

Voor stagemogelijkheden en voor ondersteuning van dit nieuwe programma kunnen bedrijven en instellingen contact opnemen met de organisatie, bereikbaar op 06 239 56 999, ook voor meer achtergrondinformatie, samenwerkende partijen en het programma. Vooral instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om mee te werken en mee te helpen met dit nieuwe programma.

 

Visie en missie

Achterliggende visie is dat een snel veranderende samenleving een nieuwe, gerichte aanpak vraagt. Veel meer in de wijk zelf. En veel meer door een gezamenlijke aanpak van burgers, instellingen en professionele partijen.

Onze missie als ‘social enterprise’ is niets meer en niets minder dan dat we jeugd en jongeren beter kunnen en willen laten bouwen, aan zichzelf, aan anderen, aan de wijk en aan Gouda. Met praktische vaardigheden en extra levensbagage. En natuurlijk een leuke en leerzame tijd.

Wat we willen bereiken is dat kinderen en jongeren die hebben meegedaan meer zelfredzaamheid zijn, meer betrokken, meer sociale vaardigheden hebben. En dat weer kunnen teruggeven aan anderen én aan de wijk.