Hoefs leefbaarheid

Voorjaarsactie 2020

Met Mozaïek Wonen is uitgebreid gesproken over een voorjaarsactie voor de Hoefs. We zullen samen met de gemeente en het sociaal team weer een feestelijke partytentenmiddagenavondmetveelpoffertjes gaan organiseren. De locatie zal waarschijnlijk het grasveld bij de Zuidhoef zijn. Er komen de feestelijke pagodetenten die ook bij Huttenbouwdorp Noorderhout worden gebruikt en er is sfeerverlichting, vuurkorven, springkussen, chocolademelk, spelletjestafel én poffertjes. De toegang is uiteraard gratis. Alle bewoners van de Hoefs krijgen een uitnodiging met een verrassing erbij …

 


Buurtactiviteit voor alle bewoners van de Hoefs op zaterdag 7 april 2018


Voor alle bewoners van Noordhoef, Westhoef, Zuidhoef en Oosthoef in de wijk Plaswijck is er zaterdag 7 april in de Rotonde een leuke, gezellige ontmoetingsdag met gratis poffertjes, activiteiten én informatie over allerhande wijkzaken. Gratis toegang, iedereen welkom. Zie de flyer die bij iedereen bezorgd is. Een initiatief van Mozaïek Wonen, het Sociaal Team Noord, Gemiva de Rotonde, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck én veel bewoners uit de Hoefs zelf ! Graag tot ziens!

 

 


Scholierenactie in de Hoefs 26 en 27 juni 2017

Heeft u als bewoner van de Hoefs een leuk idee? Zoekt u hulp hierbij? Maandag 26 en dinsdag 27 juni 2017 helpen scholieren in de Hoefs! Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en Mozaïek Wonen starten samen met SamenVoorGoud en de Goudse Scholen-gemeenschap Leo Vromen een actie in de Hoefs.

Maandag 26 juni en dinsdag 27 juni as. komen scholieren van de GSG in het kader van een maatschappelijk project speciaal naar de Hoefs om bewoners te helpen, onder andere:

  • Ze kunnen helpen bij het schoonmaken, bijvoorbeeld van het portiek.
  • Zwerfvuil in de buurt opruimen.
  • Boodschappen voor bewoners doen.
  • Klusjes in huis én tuin én balkon of schoonmaken in huis.

De scholieren komen –gratis- helpen in de Hoefs van 10.30 uur tot 15.00 uur. Hebt u als bewoner van de Hoefs een idee of verzoek!? Doe het strookje in de ideeënbus van Mozaïek Wonen, Oosthoef 74, of stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl of contact@bloemendaalplaswijck.nl. Er zijn al verschillende aanmeldingen!

Flyer Hoefs hulp in de wijk 26 en 27 juni PV2

 


Kerstsfeer in de Hoefs woensdagmiddag 21 december 2016

Woensdagmiddag 21 december gaan we een leuke kerstactie organiseren voor alle bewoners uit de Hoefs, jong en oud. We gaan in de Hoefs een tent met sfeerverlichting opzetten en zorgen voor een hapje en een drankje, ook voor de kinderen. kerstactie-hoefs-3

Met gratis speelgoed, spelletjes, boeken en kleding voor kinderen uit de Hoefs. Veel spullen zijn al geschonken door de Stichting KinderKringloop.

Er is ook informatie over komende (leuke én goedkope) uitstapjes voor kinderen en gezinnen uit de Hoefs, een knutselhoek, info over opvoeding en jeugdhulp, over zorg & welzijn in de wijk, over een nieuwe whatsapp groep voor de veiligheid in Noordhoef, Oosthoef, Zuidhoef en Westhoef, enz. , enz..

De tent komt op het grasveld bij de hoek Plaswijckweg-Rietzoom-Oosthoef.

Met vriendelijke groet,

Sociaal Team Noord , CJG / Sociaal Team Jeugd, Mozaïek Wonen, Huttenbouwdorp Noorderhout, Bewonersorganisatie Plaswijck

 

De eerste spullen om uit te delen zijn al opgehaald ….

kerstactie-hoefskerstactie-hoefs-2