Koken …

Samen met zusterorganisatie ZorgPuntGouda en wijkcentrum VanNoord zal bewonersorgansiatie/wijkteam Plaswijck een kookgroep & maaltijdenbezorging opstarten. Nieuws over deze extra maatschappelijke wijkvoorziening volgt binnenkort.