Glasvezel

 

Overeenkomst aanleg glasvezel in de wijk (augustus 2019)

Bron: gemeente Gouda

Deltafiber en de gemeente Gouda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het aanleggen van glasvezel in de wijken Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal. De vergunning wordt in de week van 5 augustus afgegeven.

Vooralsnog is alleen de leverancier voor de wijken Plaswijck, Bloemendaal en Goverwelle bekend. Wie de leverancier van glasvezel in de andere wijken wordt, is nu nog niet bekend. In de wijken Westergouwe en Middenwillens ligt al een glasvezelnetwerk.

Bewoners in Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal ontvangen een brief van de aannemers van Deltafiber over de werkzaamheden. Dit zijn: Volker Wessel telecom voor de wijken Plaswijck en Bloemendaal en APK Telecom voor de wijk Goverwelle. De werkzaamheden worden in opdracht van Deltafiber Nederland BV uitgevoerd onder projectnaam Ga voor Glasvezel.

Voor meer informatie, zie https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Aanbieders_van_glasvezel en https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Aanbieders_van_glasvezel/Veelgestelde_vragen_leveranciers_glasvezel.

 


Glasvezel in de wijk (juli 2019)

Gebleken is dat er veel onduidelijkheid is bij burgers over het aanleggen van glasvezelnetwerken door telecomaanbieders in de wijk. Hieronder enkele ‘officiële’ reacties.

Reactie van ambtenaar van de gemeente Gouda:

“Over dit onderwerp hebben we afgelopen periode veel vragen gekregen. De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van zgn. tracé-vergunningen in de goudse ondergrond voor telecom aanbieders. Bij het verlenen van deze vergunningen moeten we ons conformeren aan de telecomwet en dat betekent dat we een partij niet kunnen uitsluiten. Wel maken we met elke partij goede afspraken over de aanleg en herstel van de bestrating.

Wij waren in contact met twee aanbieders die elk in een ander gebied in Gouda een netwerk wilden aanleggen en werden verrast dat vervolgens meerdere aanbieders plannen hebben om in hetzelfde gebied glasvezelnetwerken willen aanleggen. In andere steden is dat niet gebruikelijk.

Het bleek ook dat verschillende partijen al (zonder afstemming met de gemeente) informatiebrieven hadden verspreid om klanten te werven. Dit heeft voor veel onduidelijkheid en vragen bij bewoners gezorgd.

Er is blijkbaar een forse concurrentie gaande in Gouda en uit onze contacten met de verschillende aanbieders blijkt dat definitieve aanleg van een glasvezelnetwerk plaatsvindt nadat duidelijk is dat er voldoende klanten zich hebben aangemeld voor / interesse hebben in een glasvezel abonnement.

Wanneer sprake is van voldoende klanten is voor ons niet inzichtelijk. Het is voor ons daarmee ook nog niet duidelijk of alle partijen uiteindelijk definitief glasvezeldiensten zullen aanbieden. Deze afweging wordt uiteindelijk door elk bedrijf afzonderlijk gemaakt op basis van hun eigen kosten/baten afweging.”

Verder zijn er in de gemeenteraad vragen gesteld aan het College over dit onderwerp. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder na te lezen.

Beantwoording artikel 38 vragen D66 en CU inzake aanleg Glasvezel