RepairCafe

 

Vanwege de corona regels is het RepairCafe tijdelijk gestopt. Inmiddels is het weer mogelijk om kapotte spullen te laten repareren, nu in het nieuwe wijkcentrum VanNoord. Het RepaiCafe is er elke eerste zaterdag van de maand.  Voor actuele informatie, zoals een sluiting vanwege vakantie, zie https://www.facebook.com/repaircafegouda/.

 

 


Repair Café Gouda per oktober in wijkcentrum de Buurtstee (september 2015)

Repair Café Gouda, Kwadraad en Stichting Wijkteam Plaswijck zijn verheugd dat het maandelijks Repair Café vanaf oktober in wijkcentrum De Buurtstee in Bloemendaal-Plaswijck zal plaatsvinden.

logo-repaircafe-gouda-image001

Elke eerste zaterdag van de maand Repair Café

Elke eerste zaterdag van de maand tussen 10 tot 13 uur is iedereen van harte welkom met zijn/haar kapotte spullen. Deskundige vrijwilligers kijken dan samen met u wat er gemaakt kan worden. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, speelgoed, servies… alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De vrijwilligers van het Repair Café weten bijna altijd raad. De reparatie is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).

Doelstelling Repair Café

“Stichting Repair Café wil de afvalberg verkleinen en tegelijkertijd het repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. Ze stelt zich ten doel om reparatiekennis te behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten.”

In wijkcentrum de Buurtstee

Het Repair Café komt in wijkcentrum De Buurtstee. Dat ligt naast winkelcentrum Bloemendaal, aan de Gildenburg 1, tegenover de Jumbo.

Feestelijke opening zaterdag 3 oktober!

Zaterdag 3 oktober is de opening. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom, uiteraard is er koffie!

Leefbaarheid in de wijk

Wij hopen dat deze nieuwe, mooie maatschappelijke wijkvoorziening zal bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Dank aan Kwadraad Maatschappelijk Werk voor de goede samenwerking en de flexibele ondersteuning. Kwadraat (www.kwadraad.nl) is de beheerder van het wijkcentrum.

Met vriendelijke groet,

Repair Café Gouda

Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck