Ruimtelijke Ordening

Zie de verschillende submenu’s, aan de linkerzijde.

Enkele submenu’s zijn al verwijderd omdat het project is afgerond.

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke ordening

Momenteel zijn er verschillende bouwprojecten afgerond. Belangrijk is nog de herontwikkeling van de voormalige Van Loon locatie en de herontwikkeling van de voormalige PWA-kazerne in Gouda Noord. Zie hiervoor de aparte menu’s op deze website.

 

Wijk- en bewonersbelangen

Uiteraard hebben wij geen inhoudelijk oordeel, dat is aan de gemeenteraad, maar belangrijk is vooral wel 1) dat alle belangen worden meegenomen dus ook de wijk- en bewonersbelangen, 2) dat het besluitvormingsproces zorgvuldig verloopt en 3) dat er naar omwonenden en belanghebbenden sprake is van een tijdige en heldere communicatie.

Daarbij komt 4) dat na realisatie van het project getoetst wordt aan vooral de verkeers- en parkeerbewegingen. Komen de uiteindelijke resultaten en feitelijke ontwikkelingen overeen met wat vooraf in de onderzoeken is verwacht, gecommuniceerd en toegezegd ….