Ruimtelijke Ordening

Zie de verschillende submenu’s, aan de linkerzijde

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke ordening: verschillende bouwprojecten

Momenteel zijn er verschillende bouwprojecten aanstaande of al in ontwikkeling. Hierbij een overzicht. Voor meer informatie over deze projecten, zie de verschillende submenus’s aan de linkerkant van het scherm.

  1. Oosthoef / Knarrenhof
  2. Ridder van Catsweg / voorheen Van Loon garage
  3. Verpleeghuis Bloemendaal
  4. Prinsenhof / Rietkraag
  5. Spoorzone

 

NB. Een ander belangrijk bouwproject als de herontwikkeling van de voormalige PWA-kazerne in Gouda Noord heeft aparte webpagina’s, zie  https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/pwa/  en  http://www.bewonersplatformgoudanoord.nl/pwa/ .

 

Wijk- en bewonersbelangen

Uiteraard hebben wij geen inhoudelijk oordeel, dat is aan de gemeenteraad, maar belangrijk is vooral wel 1) dat alle belangen worden meegenomen dus ook de wijk- en bewonersbelangen, 2) dat het besluitvormingsproces zorgvuldig verloopt en 3) dat er naar omwonenden en belanghebbenden sprake is van een tijdige en heldere communicatie.