Spoorzone

Grenzend aan de noorderlijke wijken is de gemeente Gouda bezig met de locatie Spoorzone. De gemeente: “In de Spoorzone komen woningen en voorzieningen voor iedereen die wil wonen, werken en ontspannen in het hart van Gouda. De Spoorzone is een groot gebied rondom het spoor van Gouda. Gouwenaars kennen het vooral als een gebied voor kantoren en logistiek. Maar de Spoorzone wordt een gebied waar het prettig wonen is voor elke portemonnee.”

“Op verschillende locaties in de Spoorzone wordt in de toekomst gebouwd. In het Ontwikkelperspectief Spoorzone Gouda zijn de ideeën bij die toekomst uitgewerkt. De Spoorzone bestaat uit twaalf deellocaties. Dit zijn plekken waar bijvoorbeeld woningen of voorzieningen komen. Sommige locaties zijn in eigendom van de gemeente. Andere locaties zijn van private partijen. Voor deze locaties worden verschillende plannen gemaakt. Grondeigenaren van de deellocaties kunnen op basis van het Ontwikkelperspectief komen met plannen die passen bij de ambitie van de gemeente.”

Meer informatie is te lezen op  https://goudaspoorzone.nl/