Samenleving

 

Hulp Sociaal Team Gouda bij geldzorgen

September 2022

Dit najaar belanden volgens schattingen van het CBS 1,3 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens.

Dat raakt niet alleen meer de laagste inkomensgroepen. Ook de middeninkomens komen steeds vaker in de problemen. Een belangrijke oorzaak zijn de gestegen energieprijzen. Het Sociaal Team Gouda roept daarom Gouwenaren op om op tijd aan de bel te trekken bij geldzorgen. “We weten dat dat zo is en toch zien we nog maar mondjesmaat mensen om hulp vragen, vaak ook pas als het echt niet langer gaat,” vertelt Jan Groen, sociaal werker en specialist in geldproblematiek.

Zij kunnen voor hulp terecht bij het Sociaal Team Gouda. Op de website www.sociaalteamgouda.nl is meer informatie te vinden over hoe om te gaan met financiële problemen. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan is een individueel gesprek mogelijk met de medewerker van het Sociaal Team Gouda of is een verwijzing mogelijk naar de Papierwinkel of het financieel spreekuur.

Voor meer informatie, zie de website www.sociaalteamgouda.nl, of bel naar 088 900 4321 of stuur een e-mail naar
info@sociaalteamgouda.nl

 


Uitkomsten stadspeiling 2019 gemeente Gouda   (april 2020)

Elk jaar houdt de gemeente Gouda een peiling onder bewoners over de leefbaarheid in Gouda. Vorig jaar oktober/november hebben 1.713 inwoners van Gouda deze stadspeiling ingevuld. Dat was een respons van 30%.

Hieruit enkele uitkomsten. De quotes komen rechtstreeks uit het rapport. NB In de bijlage zijn alle uitkomsten van de stadspeiling na te lezen.

Enkele positieve punten

 • Gouda als stad om in te wonen of te bezoeken scoort gemiddeld een 7,5.
 • Wat betreft voorzieningen in de buurt zijn mensen vooral tevreden over winkels voor dagelijkse boodschappen en gezondheidsvoorzieningen: 87% is hierover (zeer) tevreden.
 • Gouwenaars beoordelen hun buurt met een ruime voldoende als plek om te wonen (7,5).
 • De meerderheid (82%) voelt zich prettig in de straat waar men woont.

En enkele andere uitkomsten

 • De veiligheid in de buurt krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 6,6. “Gevraagd naar of men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt geeft 30% aan dat dit het geval is en 70% zegt zich nooit onveilig te voelen.”
 • De parkeergelegenheid voor auto’s: “net als vorig jaar zijn meer mensen ontevreden dan tevreden over het aantal parkeerplekken.” Dit komt in elke bewonersenquête terug.
 • De zeer lage bekendheid met alle minimaregelingen. Wel is de bekendheid met de Stadspas/Rotterdampas iets toegenomen, van 49% naar 55%.
 • Slechts 35% is bekend met de Sociaal Teams van 0 tot 100+ (!).
 • “52% geeft aan dat cultuurverschillen geen problemen geven in de buurt (in 2018 was dit 58%).” Dat betekent dat de helft van de respondenten wel cultuurverschillen als een probleem ziet of ervaart …

Open vragen

Aan het einde van de vragenlijst was ruimte voor opmerkingen en suggesties. De gemeente hierover:

 • “Veel opmerkingen (ruim 100) die daar zijn geplaatst hebben betrekking op een verkeersaspect. Dit omvat veel verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld: te hard rijden, verkeersveiligheid, parkeren, geluidsoverlast, veel verkeer en bereikbaarheid.”
 • “Ook worden er veel opmerkingen gemaakt over afval (bijna 70 keer genoemd). In deze opmerkingen komt het nieuwe afvalbeleid1 naar voren. Genoemd wordt dat er meer zwerfafval is gekomen en ook de aanblik van de zakken met plastic wordt genoemd als verslechtering van het straatbeeld. Zakken blijven soms lang hangen of gaan kapot.

In een voetnoot van het rapport staat hierover nog de volgende passage:

“Inmiddels is een proef gedaan met inzameling van plastic (PMD) via ondergrondse containers bij enkele flatgebouwen . Het resultaat van deze proef is positief: bijna geen PMD zakken meer op straat en minder zwerfafval. Dit gaan we op grotere schaal toepassen. Omdat er veel minder restafval is, is er een overcapaciteit in de ondergrondse restafvalcontainers is ontstaan. Daarvan wordt een deel omgebouwd naar PMD containers.”

Al met al een redelijk positief beeld. Vooral de beschikbaarheid en bereikbaarheid van gezondsheids- en winkelvoorzieningen scoren goed. Op het gebied van veiligheid, verkeer & verkeersveiligheid en zorg & welzijn blijven er aandachtspunten.

 

En de documenten:

Factsheets Stadspeiling 2019 Memo_gemeenteraad_uitkomsten Stadspeiling 2019

Memo_gemeenteraad_uitkomsten Stadspeiling 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gouwe Dialoog op 22 november 2019

De stichting Gouwe Dialoog organiseert een stadsbrede bijeenkomst met gastspreker de heer van Roekel. De toegang is gratis en aanmelden kan via gouwedialoog@outlook.com. Meer informatie is te lezen in de brochure:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitnodiging voor Gouwe Dialoog op vrijdag 10 november 2017 in De Meander

 

“De wereld in de wijken, kleurrijk eten met elkaar”

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de ‘Gouwe Dialoog’ in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord. Dit initiatief van betrokken Gouwenaren, met ondersteuning van burgemeester Schoenmaker, zal voor de eerste keer plaatsvinden in onze wijk.

Gouwe Dialoog

De initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog willen bijdragen aan meer begrip en betere sociale contacten tussen mensen onderling, door wijkbijeenkomsten te organiseren waar mensen in een informele sfeer met elkaar kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten.

Vrijdag 10 november vanaf 18.00 uur in De Meander

Op vrijdagavond 10 november zal de eerste Gouwe Dialoog in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord plaatsvinden. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur in De Meander, hoek Calslaan en Groen van Prinsterersingel.

Programma

Om 18.30 uur krijgt u een korte introductie van de gastspreker de heer Leen de Jong over ‘wereldculturen in onze wijk’. Daarna gaan we gezamenlijk eten: u kunt proeven én leren van onbekende gerechten van de Surinaamse, Angolese, Oezbekistaanse en Marokkaanse keuken. Deelname hieraan is gratis. Tijdens het eten kunt u met uw tafelgenoten discussiëren over samen-leven in uw eigen wijk en wat uw ideeën h ierbij zijn. Ook zijn er enkele stellingen. Na de pauze is er een samenvatting door Leen de Jong en bespreken we samen de belangrijkste thema’s. De bijeenkomst eindigt ca. 21.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@wijkteamplaswijck.nl. Gezien het karakter van deze avond en de capaciteit van de keuken is de deelname aan deze Gouwe Dialoog beperkt tot maximaal 100 personen.

Meehelpen met koken

En wilt u meehelpen met koken … !? U kunt dan meehelpen vanaf 16.00 uur. Voor meer informatie hierover en/of u aanmelden om te helpen meekoken, stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl.

Meer informatie

Meer willen weten? U kunt met de initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog mailen via gouwedialoog@outlook.com of bellen met de heer Jan van Ingen via 06-2412 1996.

Vervoer van deur tot deur

U kunt speciaal voor deze avond gebruik maken van vervoer heen en na afloop terug, van deur tot deur, tegen een gereduceerd tarief van € 4. Reserveren voor vervoer bij VervoersPuntGouda is mogelijk via info@wijkteamplaswijck.nl.

Afsluitend

Wij hopen op een goede opkomst en een positieve dialoog. Er is genoeg te bespreken in onze wereld en onze eigen wijk. Met vriendelijke groet, Regiewerkgroep Gouwe Dialoog, Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck