BIT (Buurt Interventie Team)


Het BIT is een team van betrokken burgers die zich inzet van de veiligheid van de eigen wijk, samen met de politie, gemeente en stadstoezicht, vooral via extra inzet op straat ’s avonds en ’s nachts, ook als ondersteuning voor de politie / wijkagenten.

 

 

Weer autobranden  (april 2020)

Vorig jaar zijn politie, stadstoezicht én wijkbewoners/vrijwilligers in de eigen wijk ’s avonds en ’s nachts waakzaam geweest op straat. Dit vooral vanwege de vele autobranden. Recent waren er weer autobranden in Waddinxveen én in Gouda, helaas. Alle bij de buurtwacht en het BIT betrokken bewoners hebben inmiddels een mail gehad met de vraag om extra alert te zijn. Indien nodig zullen we weer extra toezicht gaan houden in de wijk, dit uiteraard in overleg met de politie en gemeente.

 


 

Uitrusting voor buurtpreventie  (januari 2020)

Er is regelmatig overleg met wijkagenten, stadstoezicht en gemeente om de veiligheid in de eigen wijk te bespreken. Hierbij een foto van het laatste informatieve en geslaagde overleg, met een etentje, als afsluiting van het vorige jaar.

De politie en stadstoezicht waarderen het als er extra ogen en oren in de wijk zijn. Als bewonersorganisatie en bewoners vinden wij het weer belangrijk om de politie en wijkagenten te ondersteunen.

Voor de buurtwachten zijn beschikbaar -voor wie dat wil- hesjes en goede zaklampen. Ook komt er een eigen app voor de buurtwachten, met specifieke toepassingen.

 

 

 

 

 

 


Start BIT  (juli 2019)

De afgelopen weken hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor de veiligheid van de wijk. Aanleiding waren de autobranden in de wijk. Door het ’s avonds en ’s nachts waakzaam te zijn op straat hebben zij de politie ondersteund met extra ogen en oren. Het extra toezicht door politie, stadstoezicht en burgers in de avonden en nachten heeft in ieder geval geleid tot veel minder inbraken.

Op dit moment is het rustiger in de wijk, maar de wijkwachten en bewonersorganisatie/wijkteam plaswijck hebben besloten een vaste structuur op te zetten. Veel wijkwachten in Plaswijck en Bloemendaal zullen daarom actief blijven als Buurt Interventie Team. Er komt regelmatig overleg met gemeente en politie over de veiligheid in de wijk. Ook kan er snel actie komen als er weer meer actieve inzet van burgers ’s avonds en ’s nachts is vereist. Dat kan dan ook in in specifieke buurten en op specifieke tijden.”

Het BIT zal zich met name gaan richten op de wijken Plaswijck (2804) en Bloemendaal (2803).

Betrokken bewoners kunnen zich nog steeds aanmelden als wijkwacht van het Buurt Interventie Team, met een mail naar  info@wijkteamplaswijck.nl .

 


Cameratoezicht in de wijk Plaswijck  (juni 2019)

De gemeente Gouda heeft 7 juni, op advies en verzoek van de politie, vier camera’s geplaatst in de wijk Plaswijck. Deze houden voorlopig direct cameratoezicht op het gebied dat is ingesloten door de Burgemeester van Reenensingel, Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg, waarbij de wegen zelf zijn inbegrepen. De maatregelen zijn er op gericht, aldus de gemeente, om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te waarborgen gezien de autobranden in de stad en wijk.

In de bekendmaking laat de burgemeester onder andere weten, dat “de tot nu getroffen maatregelen, zoals uitgebreid politieonderzoek, extra surveillances, het instellen van buurtwachten en preventief fouilleren binnen door mij aangewezen veiligheidsrisicogebieden nog niet hebben geleid tot aanhouding van (een) verdachte(n) ….. dat er gelet hierop gegronde vrees bestaat voor nieuwe autobranden binnen de gemeente Gouda ….. en dat de politie verzocht heeft om extra cameratoezicht ter ondersteuning van hun eigen inzet”.

De gemeente: “het cameratoezicht is alleen op het openbaar gebied gericht. Er wordt dus niet met de camera’s in woningen gekeken. Soms is het echter niet te voorkomen dat ook woningen of delen ervan in beeld komen. In dat geval worden alle ramen digitaal geblokt, hiermee is het voor de cameratoezichthouder onmogelijk gemaakt om naar binnen te kunnen kijken. Ook alle opgenomen beelden zijn op die manier geblokt. Uw privacy is daarmee gewaarborgd.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Buurtwacht Plaswijck en eigen camerabeelden  (juni 2019)

Tijdens het overleg met de wijk- en buurtwachten in Plaswijck is uitgebreid gesproken over de inzet van privé camerabeelden om enkele cruciale punten in de wijk in de gaten te houden. Wettelijk gezien mag een burger met zijn/haar camera alleen opnamen maken van eigen eigendommen. In principe dus niet van de openbare weg en evenmin de privacy van mensen, dieren, goederen schenden. Het is wel toegestaan bijvoorbeeld om de eigen carport in beeld te hebben en onvermijdelijk een deel van de stoep mee te nemen, enige overlap is namelijk soms onvermijdelijk. Wel is men dan verplicht duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is, bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur, aldus de politie.

Dit zijn natuurlijk begrijpelijke en terechte punten, maar een aantal wijkwachten wil toch bespreken welke mogelijkheden er zijn om meer zicht te krijgen op wat er zich zoals ’s nachts in de wijk afspeelt. Komende week is er hierover een vervolgoverleg, samen met de wijkagent.

 


‘Camera in beeld’: aanmelden eigen camera bij de politie

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Veel nuttige informatie is na te lezen op https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=7f228542-795b-462b-a5dc-1397acb8d83b

 


Organisatie en burgemeester wijkwacht (mei 2019)

Sinds de start vorig weekend zijn er al veel rondes gelopen en gefietst. Wij zijn deze burgers zeer dankbaar voor hun moed en inzet. Het betekent immers extra ogen en oren in de wijk én voor de politie.

Afgelopen woensdag was er een tweede bijeenkomst met de (nieuwe) buurtwachten. De ervaringen van de buurtwachten zijn onder andere dat er veel jongeren op straat zijn ’s nachts. De ondersteuning van de politie is goed.

Aanwezig was ook de wijkpolitie, de gemeente Gouda én burgemeester Salet. Wij hebben het allemaal zeer gewaardeerd dat de burgemeester langs is gekomen om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Zij vertelde ook hoe de gemeente, politie en het OM opereren om deze autobranden tegen te gaan. De gemeente Gouda zal hesjes en zaklantaarns beschikbaar stellen voor de buurtwachten.

Er wordt nu druk gewerkt aan de verdere organisatie en het rooster van de wijkwacht, zodat alle buurten in de wijk zo veel mogelijk worden gedekt. Er zijn nu in 2804 (Plaswijck) en ook in delen van 2803 (Bloemendaal) nu in totaal ca. vijftig buurtwachten actief. Ook meedoen, meehelpen? Graag uw reactie naar info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 


Veel nieuwe aanmeldingen voor buurtwacht in Plaswijck (mei 2019)

Dank aan alle bijna dertig nieuwe aanmelders voor de wijkwacht. Er waren al ruim twintig buurtwachten in een bepaalde buurt in Plaswijck actief en ook BuurtBestuurt/wijkteam leden gaan de politie helpen. Dus gelukkig veel extra ogen en oren voor de politie nu in de hele wijk, in de avond en in de nacht.

Zaterdagavond is de eerste bijeenkomst geweest, er zijn ervaringen gedeeld met elkaar en praktische vervolgstappen besproken. Met ingang van dit weekend houden burgers ’s avonds en ’s nachts de wacht.

Deze week komt er ook een vervolgsessie met de wijkagent. Ieder die ook wil meehelpen met de wijkwacht moet dit centraal aanmelden via info@wijkteamplaswijck of 0623956999. Dan weet de politie wie waar loopt. Bij voorkeur met z’n tweeën en bij verdachte situaties eerst de politie waarschuwen en dan pas zelf eventueel actie ondernemen.

De autobrandstichtingen zijn dichtbij, ook in onze wijk, nogmaals dus het verzoek van de politie om verdachte of ongewone situaties, personen, gedragingen én zaken als een sterke benzinelucht te melden bij de politie.

 


Autobranden in de wijk, verzoek van de politie en buurtwachten gezocht (mei 2019)

 

Buurtwachten gezocht

De laatst tijd zijn er ook in onze wijk autobranden. De politie heeft aangekondigd extra toezicht te houden. Wij zoeken medebewoners die ook willen wachtlopen. Extra oren en ogen in de wijk kunnen helpen. Uiteraard is er direct contact met de wijkagenten. Geïnteresseerden kunnen mailen met info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

Politiebericht 23 mei 2019:

De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. Zie bovenstaand overzicht voor een volledig beeld.

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.