IVB

IVB rapportage tweede kwartaal 2020  (augustus 2020)

Het College informeert de gemeenteraad meerdere malen per jaar over de voortgang en resultaten van het
Actieplan Veiligheid. Per thema wordt aangegeven welke doelstellingen er gesteld zijn en de
resultaten die daarop behaald zijn. De eerste effecten van de corona situatie zijn zichtbaar.

 

IVB Kwartaalrapportage 2020 tweede kwartaal DEF

 

 

 

 

 

 

 

 


Gemeente info over bewonersparticipatie en veiligheid  (oktober 2019)

U kunt deze raadsmemo lezen via  Raadsmemo over uitwerking moties veiligheidsbeleid oktober 2019

 

 


Nieuw Actieplan Veiligheid van de gemeente Gouda (april 2019)

Ook voor dit jaar heeft de gemeente Gouda een Actieplan Veiligheid opgesteld. Een eerder onderzoek heeft duidelijk gemaakt, aldus de gemeente, dat de veiligheidssituatie in Gouda geen verontrustend beeld laat zien, maar dat het wel nodig blijft om de vinger op de zere plek te blijven leggen, namelijk de jeugdcriminaliteit. Daarbij is de samenwerking tussen zorg en veiligheid van groot belang.

In dit Actieplan 2019 ligt de focus op de volgende prioriteiten:

1) door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen. De aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering;

2) de stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning;

3) de woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken.

Thema overstijgend staat de integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

 

Algemene informatie over veiligheid en wijken is te vinden op https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda

De Kadernota is te vinden via https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda/Veiligheid_in_Gouda/Kadernota_veiligheid_2019_2022

Het Actieplan is te lezen via https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda/Veiligheid_in_Gouda/Actieplan_veiligheid_2019