Windenergie

 

Er zijn veel afspraken gemaakt over de energietransitie. Mondiaal met het Klimaatakkoord van Parijs en in Nederland met het Nationaal Klimaatakkoord.

Op basis daarvan wordt momenteel op regionaal- en stadsniveau gewerkt aan de Regionale Energie Strategie. Hierin wordt onder andere onderzocht waar, hoeveel en welk type nieuwe duurzame energiebronnen mogelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor zon-, warmte- en windenergie.

Veel informatie over de RES staat op de website van de Energie Coöperatie Gouda (Link) en ook op de nieuwe website van het burgerinitiatief Gouda voor de Wind (zie Link).