ZorgPuntGouda

Veranderingen in zorg en welzijn

We wonen in een mooie wijk met veel voorzieningen. Het overgrote deel van de bewoners woont dan ook naar tevredenheid in de wijk, zo blijkt uit onderzoek. Maar de samenleving verandert, ook in zorg en welzijn. Voorzieningen worden vanzelfsprekend, vooral vanwege de stelselwijzigingen en bezuinigingen. Vooral bij de thuiszorg en langdurige zorg zijn er veel en snelle veranderingen.

Taken naar gemeenten

Ook voert de gemeente nu taken uit op het gebied van jeugdhulp, participatie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit zijn deels taken die voorheen het Rijk en de Provincie deden. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil meer zelfredzaamheid van mensen. Er zijn bijvoorbeeld nu Sociale Teams in Gouda die zorgen voor ondersteuning wanneer er hulp of een steuntje in de rug nodig is.

Zorg en welzijn in de wijk

Tegelijk hebben veel bewoners ondersteuning nodig. Zo blijkt uit onderzoek dat er in Plaswijck, met ca. 13.000 inwoners, een groot aantal van ongeveer 2.000 burgers is die (tijdelijk) extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Meestal is die er ook, bijvoorbeeld door de huisarts, familie, buren, thuiszorg, kerk of de voedselbank. Maar niet altijd of niet altijd voldoende. Vandaar dat initiatieven voor een betere zorg en welzijn in de wijk welkom zijn.

ZorgPuntGouda

Ook als bewonersorganisatie kunnen wij hieraan bijdragen. Naast een vervoersvoorziening met vrijwilligers zijn er meer voorzieningen die wij willen opstarten. Bij voorkeur brengen wij dit onder een zorgcoöperatie. Deze coöperatie kan met en voor haar leden diensten en faciliteiten op het gebied van zorg en welzijn ontwikkelen, inkopen en beheren.

Gezocht: denkers en doeners

Indien u hierover meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen. Wij zoeken bewoners die willen meedoen en meehelpen. Het gaat uitdrukkelijk over serieus vrijwilligerswerk, dat zeker in de beginfase veel aandacht zal vragen.

Voor meer info

U kunt meer nieuw en informatie vinden op de website ZorgPuntGouda