ZorgPuntGouda

U kunt meer nieuws en informatie vinden op de website ZorgPuntGouda. Dit is een vrijwilligersinitiatief, zonder winstoogmerk, gericht op goede en betaalbare zorg en welzijn in de wijk.

 


Veranderingen in zorg en welzijn

We wonen in een mooie wijk met veel voorzieningen. Het overgrote deel van de bewoners woont dan ook naar tevredenheid in de wijk, zo blijkt uit onderzoek. Maar de samenleving verandert, ook in zorg en welzijn. Voorzieningen worden vanzelfsprekend, vooral vanwege de stelselwijzigingen en bezuinigingen. Vooral bij de thuiszorg en langdurige zorg zijn er veranderingen.

Taken naar gemeenten

Ook voert de gemeente nu taken uit op het gebied van jeugdhulp, participatie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit zijn deels taken die voorheen het Rijk en de Provincie deden. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil meer zelfredzaamheid van mensen. Er zijn bijvoorbeeld nu Sociale Teams in Gouda die zorgen voor ondersteuning wanneer er hulp of een steuntje in de rug nodig is.

Zorg en welzijn in de wijk

Tegelijk hebben veel bewoners ondersteuning nodig. Zo blijkt uit onderzoek dat er in Plaswijck, met ca. 13.000 inwoners, een groot aantal van ongeveer 2.000 burgers is die (tijdelijk) extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Meestal is die er ook, bijvoorbeeld door de huisarts, familie, buren, thuiszorg, kerk of de voedselbank. Maar niet altijd of niet altijd voldoende. Vandaar dat initiatieven voor een betere zorg en welzijn in de wijk welkom zijn.

ZorgPuntGouda

Daarom zijn bewoners / vrijwilligers uit de wijk de stichting ZorgPuntGouda begonnen. Deze stichting werkt zonder winstoogmerk en is gericht op goede en betaalbare zorg en welzijn in de wijk. Dat gebeurt met vrijwilligers en met professionals. Het streven is te komen tot een lokale zorgcoöperatie, die met en voor haar leden diensten en faciliteiten op het gebied van zorg en welzijn ontwikkelt, inkoopt en beheert.

Gezocht: denkers en doeners

Wij zoeken bewoners die serieus willen meedoen en meehelpen. Indien u hierover meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.