Home

Welkom op deze website van bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck, een non-profit vrijwilligersorganisatie, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van vooral de wijk Plaswijck (postcode 2804) in Gouda, door middel van wijkprojecten, wijkactiviteiten en wijkvoorzieningen. In het menu Nieuws is een overzicht van belangrijke wijkzaken te vinden.