Nieuws

Nieuws

Nieuwe bodemdalingskaart

Bodemdaling is een bekend verschijnsel in Nederland en zeker in Gouda. Vorige maand heeft de gemeente een onderzoek gestart naar de bodemdaling in het centrum van de stad. Reden is dat door de verzakking er schade kan ontstaan aan huizen.

Onlangs is een nieuwe bodemdalingskaart van Nederland gepubliceerd. U kunt deze kaarten vinden op https://bodemdalingskaart.nl/ . Hier is ook te lezen hoe deze kaarten zijn gemaakt (met radarbeelden van satellieten) en door wie (oa Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica).

Hieronder enkele afbeeldingen voor de regio rond Gouda. Deze afbeeldingen zijn afkomstig van Bodemdalingskaart.nl en mogen alleen gepubliceerd worden met hun bronvermelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bericht over Huttenbouwdorp Noorderhout

Beste ouders, kinderen, vrijwilligers,

Het Huttenbouwdorp Noorderhout is altijd in de laatste week van de zomervakantie, dat is dit jaar in de laatste week van augustus. Onlangs heeft de regering bekend gemaakt dat alle evenementen tot en met eind augustus niet zijn toegestaan. Hiermee wil de regering de verdere verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk tegengaan. Ook de gemeente Gouda volgt deze richtlijn.

Dat betekent dat volgens deze richtlijnen het huttenbouwdorp dan niet kan doorgaan. We hebben uiteraard alle begrip voor deze maatregel. Het is natuurlijk jammer, alleen al omdat we horen dat veel kinderen toe zijn aan een vakantie buiten. Maar er zijn nu belangrijker zaken in de wereld en net als ieder proberen wij om gezondheidsrisico’s zo veel als mogelijk te beperken.

Hoe de bestrijding van het coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen zich zullen ontwikkelen is nog onbekend. Mogelijk dat er voor de kinderen in de basisschool leeftijd een versoepeling komt, of dat we later dit jaar een alternatief feestelijk kinderevenement organiseren, maar veiligheid en gezondheid voor ieder zullen ook dan voorop staan. We wachten voorlopig de verdere ontwikkelingen en richtlijnen van de overheid en het RIVM af en houden u uiteraard op de hoogte. Ieder veel sterkte toegewenst.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout

 


 

Laatste corona nieuws van de gemeente

Tijdens de laatste (digitale) raadsvergaderingen hebben burgemeester en wethouders de raad bijgepraat over de laatste stand van zaken in Gouda over de corona maatregelen.

Enkele hoofdpunten:

 • Er is de afgelopen periode in Gouda bij de handhaving van de corona regels 181 maal gewaarschuwd en er is 48 maal een boete uitgedeeld (van € 400). De burgemeester noemt dit “niet veel” als je het vergelijkt met in totaal van 73.000 Gouwenaren. Hij denkt dat 95-99% van de Gouwenaren zich aan de corona afspraken en rijksmaatregelen houdt en is hierover “best wel tevreden” en “dankbaar”.
 • De politie laat weten dat de handhaving goed gaat: verloven zijn ingetrokken en opleiding zijn tijdelijk gestopt, zodat er relatief veel capaciteit is. Het is in het algemeen rustig, aldus de teamchef  van de politie. Er zijn in Gouda relatief weinig corona boetes uitgedeeld.
 • grote bijeenkomsten zoals de 4 mei herdenking zijn afgelast;
 • extra aandacht is er nu voor kwetsbare kinderen met een kwetsbare thuissituatie;
 • extra aandacht voor huiselijk geweld;
 • 35 daklozen en zwervers in Gouda zijn opgevangen;
 • cyclus kampt met extra drukte bij het afvalbrengstation;
 • aanpak hangjongeren met inzet jongerenwerk en extra sportactiviteiten;
 • afsluiting van bepaalde gebieden tijdens het paasweekend zoals het Goudse Hout;
 • extra aandacht voor inkomensregelingen en schuldsanering;
 • overleg met woningcorporaties over het tijdelijk stopzetten van huisuitzettingen;
 • er is overleg met winkeliers, horeca en kerken, en vooral veel overleg met alle zorginstanties in Gouda;
 • onder andere over hoe eenzame of kwetsbare ouderen en gezinnen te bereiken, vooral ook niet digitaal, en hoe de zorg van corona en niet-corona patiënten verdeeld kan worden.

 

U kunt de digitale vergadering terug bekijken via onderstaande links (globaal de eerste vijftien minuten):

Videoverslag 8 april: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/ed0e2d72-c380-40c9-8031-0a2d0fe19c09

Videoverslag 15 april: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/61134980-2b98-4b02-bca7-d8c5f039f71b

 


 

Inschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout uitgesteld

Beste ouders, kinders, vrijwilligers, trainees, maatschappelijke stagiaires,

We hebben ons afgevraagd of we nu dit bericht over het huttenbouwdorp komende zomer moeten plaatsen. Wij zijn ons er van bewust dat er momenteel belangrijker zaken spelen. Maar we denken er goed aan te doen om u in ieder geval te informeren.

Ongewone tijden

In het gehele land zijn er door de overheid maatregelen afgekondigd om de gevolgen van het corona virus zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zullen zo is de verwachting voorlopig van kracht blijven. Ook als bewonersorganisatie hebben wij veel activiteiten stopgezet (vervoer, zorg, waarschijnlijk koningsdag, bijeenkomsten, enz.). Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen is begrijpelijk bezig in het hier en nu.

Afwegingen

Op dit moment heeft de gemeente alle evenementen afgelast. Het Huttenbouwdorp Noorderhout is over een half jaar, in de laatste week van de zomervakantie in augustus. Ons streven is om het huttenbouwdorp toch te laten doorgaan, uiteraard als het dan kan en mag.

Mogelijk zijn dan nog steeds veiligheidsmaatregelen van kracht. Uiteraard zullen we dan het zomerevenement alsnog afgelasten. Dat gaat in overleg met de gemeente en op basis van de adviezen van de overheid, waarbij er geen risico wat betreft de gezondheid van jong en oud wordt genomen.

Maar mogelijk is de situatie in ons land rond het corona virus dan verbeterd. Als de gemeente dan toestemming geeft, kan het Huttenbouwdorp Noorderhout doorgaan. Het is bij alles wat er in de wereld gebeurd en bij alle zorgen nu wellicht ook goed dat we ons blijven richten op iets positiefs in de toekomst.

Inschrijving later

In ieder geval willen we de inschrijving voorlopig uitstellen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en adviezen van de overheid kunnen we de inschrijving alsnog starten. Informatie hierover zal worden gepubliceerd op website en facebook pagina. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt.

Wij hopen op uw begrip en wensen ieder sterkte komende tijd.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout
06 239 56 999
contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl

 


 

Corona virus

Zondag 15 maart is er een persconferentie geweest van de overheid waarin is aangekondigd dat veel instellingen voor drie week dicht moeten. Ook als bewonersorganisatie hebben wij veel activiteiten tijdelijk stopgezet (VervoersPuntGouda, ZorgPuntGouda, waarschijnlijk Koningsdag, bijeenkomsten, enz.), dit mede gezien het advies om minimaal 1,5 meter afstand te houden en grote groepen mensen te vermijden. Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen is begrijpelijk bezig in het hier en nu. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt. Voor meer informatie, zie https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Coronavirus en ook https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus .

 


 

VerkeersCirculatiePlan gemeente Gouda

Binnenkort volgt op onze website’s uitgebreid nieuws over het VerkeersCirculatiePlan van de gemeente Gouda, het participatietraject dat de komende maanden hierover zal plaatsvinden en de gevolgen voor onze wijk.

 


 

Aanleg Schoolzones Plaswijck blijft bij gemeente prioriteit houden

Zoals wellicht bekend heeft het College het VerkeersCirculatiePlan teruggetrokken. Tegelijk is al wel bepaald dat enkele projecten -toch- doorgaan. Zowel de wethouder als de verkeersambtenaar hebben onlangs bevestigd dat het project ‘Schoolzones Plaswijck’ ook op deze lijst staat. Voor meer informatie, zie de themapagina  http://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/

 


 

Oude website wijkteamplaswijck.nl zal binnenkort verdwijnen

Geachte mede wijkbewoner,

Onze oude en vertrouwde website www.wijkteamplaswijck.nl zal binnenkort opgaan in deze website www.bloemendaalplaswijck.nl. Bezoekers worden straks automatisch doorgeforward naar deze website.

Er staat veel informatie op  www.wijkteamplaswijck.nl, die blijft behouden: er komt straks een kopie van wijkteamplaswijck.nl op bloemendaalplaswijck.nl.

Ook het mailadres info@wijkteampaswijck.nl zal straks opgaan in contact@bloemendaalplaswijck.nl.

De redenen? De website bloemendaalplaswijck.nl is denken wij strakker en functioneler. Ook kunnen we dan meer combineren met 2804 (Plaswijck) en 2803 (Bloemendaal). Tenslotte zal gaandeweg meer de naam ‘bewonersorganisatie’ gebruikt gaan worden in plaats van de naam ‘wijkteam’, dit vooral om misverstanden met het ‘sociale wijkteam’ van de gemeente te voorkomen.

Onze andere website’s blijven gewoon hetzelfde:

www.vervoerspuntgouda.nl

www.energiecooperatiegouda.nl

www.zorgpuntgouda.nl

www.bewonersplatformgoudanoord.nl (voor 2805)

www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl

 


 

Verkeerscirculatieplan en Verkeersplan

Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan (oktober 2019)

De gemeenteraad wil graag van de Goudse inwoners, ondernemers en organisaties hun visie op de over het parkeerbeleid en het verkeerscirculatieplan vernemen. Maandag 14 oktober is er al de eerste raadsbijeenkomst.

De plannen zijn echter pas kort geleden gepubliceerd en op onderdelen vrij vergaand. U kunt ze nalezen op https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan .

We gaan met verkeerskundigen en betrokken wijkbewoners de plannen objectief bekijken, als altijd. Vooral de gevolgen voor de mobiliteit, verkeersveiligheid en de wijk staan dan centraal.

Van belang is vooral de realisatie van het lopende project Schoolzones, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Ondanks verschillende toezeggingen is dit project nog steeds niet afgerond.

Reacties uit de wijk stellen we uiteraard zeer op prijs.

We komen zo spoedig mogelijk met een meer uitgebreide reactie. Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

Link naar themapagina: https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/

 


Bijeenkomst week van het samenzijn, maandag 30 september 2019

De gemeente Gouda organiseert als start van de ”Week van het Samen Zijn” op maandagmiddag 30 september in het Huis van de Stad in Gouda de film Goede Buren vertoond. Na de film in de Raadszaal volgt er een Goed Gesprek in aanwezigheid van wethouder Corine Dijkstra en een discussiepanel.

‘Goede Buren’ is een documentaire waarin in een mix van realiteit en humor zichtbaar is hoe weerbarstig en complex aanpak van eenzaamheid is.

Graag nodigen wij u uit om naar deze middag te komen. Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom in het Huis van de Stad. We verwachten om 17 uur deze middag af te sluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Gezien de beperkte ruimte in de Raadszaal is het raadzaam om u snel aan te
melden. U kunt zich aanmelden via  contact@zorgpuntgouda.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informatiebijeenkomsten VervoersPuntGouda en Automaatje: 9 en 12 september

 

Start Automaatje

Binnenkort zal VervoersPuntGouda in Gouda met ANWB Automaatje gaan beginnen. Hiermee bieden bewoners aan hun plaatsgenoten op vrijwillige basis vervoer aan, met hun eigen auto. Hiervoor krijgen zij een kleine vergoeding. Voor minder mobiele Gouwenaren biedt dit een extra vervoersmogelijkheid, voor korte ritten naar het ziekenhuis, de dokter, kapper of gewoon om boodschappen te doen.

 

Door VervoersPuntGouda

Automaatje zal worden beheerd door stichting VervoersPuntGouda, dat met eigen auto’s al vervoer op maat biedt aan senior Gouwenaren, van deur tot deur, op tijdsafspraak, en met vriendelijke vrijwilligers.

 

Twee informatiebijeenkomsten

Bent u geïnteresseerd om mee te doen als vrijwilliger met Automaatje of met VervoersPuntGouda? Of wilt u gebruik maken van de vervoersmogelijkheden van Automaatje en van VervoersPuntGouda? Tijdens twee bijeenkomsten krijgt u alle informatie. Uiteraard kunt u ook vragen stellen.

De eerste informatiebijeenkomst is maandagavond 9 september, om 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1 te Gouda. Aanwezig is dan ook wethouder Dijkstra van de gemeente Gouda.

De tweede bijeenkomst is donderdagavond 12 september in de Walvis, Walvisstraat 1 te Gouda, aanvang eveneens 20.00 uur.

 

Informeel samenzijn na afloop

Geïnteresseerde vrijwilligers en reizigers zijn van harte welkom. Bij aanvang is er uiteraard koffie, na afloop is er gelegenheid om informeel met een hapje en drankje na te praten.

 


 

Autobranden in de wijk, verzoek van de politie en buurtwachten gezocht

Buurtwachten gezocht

De laatst tijd zijn er ook in onze wijk autobranden. De politie heeft aangekondigd extra toezicht te houden. Wij zoeken medebewoners die ook willen wachtlopen. Extra oren en ogen in de wijk kunnen helpen. Uiteraard is er direct contact met de wijkagenten. Geïnteresseerden kunnen mailen met info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

Politiebericht 23 mei 2019:

De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. Zie bovenstaand overzicht voor een volledig beeld.

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.


 

Meedoen, meehelpen of meekoken in nieuwe wijkcentrum !?

Beste medebewoners,

Zoals bekend zal einde dit jaar, begin dit jaar het nieuwe wijkcentrum aan de Lekkenburg openen. Het wordt een modern wijkcentrum met allerhande voorzieningen en waar ook veel zorg- en welzijnsinstellingen zullen komen. Daarnaast is er veel ruimte voor bewonersactiviteiten.

Een belangrijk onderdeel is de keuken en catering. Deze komt op de begane grond, links voor. Het biedt niet alleen een hapje en een drankje, men kan er ook rustig zitten, lezen en praten.

Wij zoeken medebewoners die in het nieuwe wijkcentrum willen meehelpen, meedoen én meekoken. Interesse of ideeën? Bel met 06 239 56 999 of stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl of naar contact@bloemendaalplaswijck.nl

 

Zie ook de themapagina op https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/bibliotheek-herbestemming/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Weer een feestelijk Huttenbouwdorp Noorderhout 2019 in laatste week van de zomervakantie !

Ook dit jaar is er voor alle kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 in de laatste week van de zomervakantie weer een feestelijk en leuk huttenbouwdorp.

Naast natuurlijk huttenbouwen zijn er altijd veel extra activiteiten, zoals de ponyrijden, lasergamen, kinderyoga, de kinder-kookhoek, danceclinics, natuurexcursies en het pallet parcours. De ‘Woensdag Waterdag’ wordt uitgebreider met meer en andere aquabanen. Nieuw wordt onder andere een natuuractiviteit, leuk en leerzaam voor de kinderen, waar de kinderen in de chill-tent aan kunnen werken.

Oudere kinderen mogen natuurlijk de laatste nacht in hun eigen hut blijven slapen, als hun ouders dat goed vinden.

Het huttenbouwdorp is op de mooie natuurspeelplaats Noorderhout, vlakbij het winkelcentrum op de geluidswal.

Huttenbouwdorp Noorderhout duurt vier dagen en is dit jaar van maandag 26 tot en met donderdag 29 augustus 2019. Vorig jaar was het een zeer ontspannen sfeer, voor jong en oud, en hebben we met elkaar een mooie zonnige afsluiting van de zomervakantie gehad. We hopen dat het dit jaar weer net zo sfeervol en leuk wordt.

Let op, de inschrijving start deze maand al. Voor meer informatie over de inschrijving én voor foto’s en video’s en het ‘happy luchtfilmpje!’ zie www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl . Of meld u aan via contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl zodat u tijdig wordt geïnformeerd over de start van de inschrijving.

Huttenbouwdorp Noorderhout wordt georganiseerd door bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.


 

Informatiebijeenkomst over oa. herbestemming PWA-kazerne donderdag 7 februari

Graag wijzen wij alle bewoners uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord op de informatiebijeenkomst en nieuwjaarsreceptie van het Bewonersplatform Gouda Noord, donderdag 7 februari as., in de Patapouf, om 20.00 uur. Het Bewonersplatform Gouda Noord is een zusterstichting van Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

Centraal staat komende donderdagavond een uitgebreide presentatie van Noordstaet, door de architect en de projectontwikkelaar, over de herbestemming van de PWA-kazerne.

Graag ook vertellen we enkele ideeën om de wijk verkeersveiliger te maken, onze ideeën voor de bestemming van het wijkbudget, de start van ZorgPuntGouda en de start van enkele nieuwe whatsapp groepen. Uiteraard staan we  nog stil bij het definitieve Participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf, over de herbestemming van het PWA-terrein. Als Bewonersplatform Gouda Noord zijn er veel punten ingebracht en ieder is dan ook benieuwd wat de wijk er van vindt.

Ook kan iedereen ideeën aandragen voor als de wijk volgend jaar 65 jaar wordt … !?

Datum en locatie zijn: donderdag 7 februari 2019, aanvang 20.00 uur, Zalencentrum Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3.

De bijeenkomst staat open voor alle bewoners van Gouda Noord. De toegang is gratis. Na afloop is er een informele nieuwjaarsreceptie.


 

Met Elkaar Festival Gouda Noord 1 september as.

As. zaterdag 1 september van 11.00 tot 15.00 uur is iedereen van harte welkom op het “Met Elkaar Festival”, Gouda Noord! Op deze dag wordt in Gouda Noord in het Winkelcentrum Bloemendaal, in en om de Buurtstee en op het parkeerterrein Gildenburg en de oude bibliotheek, een “Met elkaar Festival” Gouda Noord georganiseerd. Bewoners uit Plaswijck, Bloemendaal, Noord en Achterwillens zijn van harte welkom om geïnformeerd te worden over wat er allemaal te doen is in de wijk. Maar zelf actief meedoen kan ook. Er is een “kleedjes rommelmarkt” waar je je spulletjes kunt aanbieden, een springkussen voor de kinderen en je kunt meedenken over de naam van het nieuwe Buurt Service Centrum dat er komt in 2019. Tijdens dit festival kunnen de verschillende professionele -en vrijwilligers organisaties, vrijwilligers en bewoners op het gebied van welzijn, cultuur, sport en gezondheid zich presenteren. U bent van harte welkom.

 


 

Bewonersenquête vuurwerkverbod

Bewonersenquête vuurwerkverbod

Al enige tijd is er discussie in Nederland over het wel of niet instellen van een vuurwerkverbod. Er komt geen landelijk verbod, maar gemeenten kunnen desgewenst wel zelf regels stellen. Wij zijn benieuwd naar de mening van de wijkbewoners over dit onderwerp. Daarom sturen wij u deze link naar de enquête, die bestaat uit slechts vijf vragen: https://nl.surveymonkey.com/r/goudavuurwerk . De uitkomsten worden gepresenteerd aan bestuur en politiek. Alles wordt zoals u van ons gewend bent anoniem behandeld, de gegevens worden na afloop ook verwijderd. Dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Bewonersorganisatie (wijkteam) Plaswijck, in samenwerking met het Bewonersplatform Gouda Noord.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vandaag vrijdag 25 mei zal de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht worden. Iedereen zal zich aan deze nieuwe Europese richtlijn moeten houden. Ook wij hebben daarom een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Kernpunt is en blijft dat wij persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen, dat deze zonder nadrukkelijk toestemming van de betrokkenen zelf nimmer zijn of worden verstrekt aan andere instanties of organisaties (tenzij wettelijke regels dat noodzakelijk maken, bijvoorbeeld een opdracht van een rechter) en dat wij gegevens alleen gebruiken om bewoners, deelnemers, betrokkenen en belanghebbenden te informeren over onze activiteiten en voorzieningen. Op grond van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingaande 25 mei 2018, is een nieuwe Privacyverklaring opgesteld. Deze is hier beschikbaar:  http://www.bloemendaalplaswijck.nl/over-ons/privacy/

Initiatief voor nieuwe bewoners-organisatie in Bloemendaal (2803)

Beste medebewoners van Bloemendaal,

Graag vragen wij uw aandacht voor een nieuw initiatief. Al jaren zijn er in verschillende wijken in Gouda bewoners actief die zich inzetten voor de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de eigen wijk en buurt.

In Plaswijck (postcode 2804) zijn we als bewonersorganisatie al lange tijd actief met onder andere inbraakpreventie, verkeersveiligheid voor kinderen, wijkevenementen, huttenbouwdorpen, een energiecoöperatie, een vervoersvoorziening en zorg & welzijn.

Om de wijk- en bewonersbelangen ook in Gouda Noord (postcode 2805) te behartigen is daar vorig jaar eveneens een bewonersorganisatie opgezet.

Het plan is nu om samen met deze zuster-organisaties óók een bewonersplatform op te zetten voor Bloemendaal (postcode 2803). Het wordt geen vergaderclub, maar een constructieve club die zich inzet voor de leefbaarheid van de wijk en positief-kritisch samenwerkt met andere wijkpartners. De ervaring heeft laten zien dat met een inhoudelijke en zakelijke opstelling er veel is te bereiken voor de wijk en haar bewoners.

Indien u interesse heeft om vrijblijvend een keer hierover van gedachten te wisselen, dan kunt u een mail sturen naar contact@bloemendaalplaswijck.nl  of bellen met 06 239 56 999. Meer informatie volgt binnenkort!

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck

 


 

Verkeersveiligheid en Schoolzones

Verkeersveiligheid is voor veel bewoners zeer belangrijk, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie/wijkteam besteden we dan ook vele jaren hieraan veel aandacht.

Zo zijn we twee jaar geleden begonnen met een uitgebreide wijkenquête onder wijkbewoners, ouders én kinderen van de basisscholen in de wijk over mobiliteit en verkeersveiligheid.

We hebben dit voorjaar een uitgebreide zienswijze opgesteld (http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitsplan-gouda/  , samen met verkeerskundigen, om de wijk verkeersveiliger te maken: vooral op de Plaswijckweg, vooral bij de basisscholen.

Er is gepleit voor een aantal maatregelen op de Plaswijckweg. Er is een mooi plan gemaakt voor zogenaamde Schoolzones. Vooral de zebra’s moeten echt veiliger. Zie de reacties van de kinderen in de enquête …

Er is de afgelopen jaren € 10.000 uit het wijkbudget opgespaard om verkeersveilige maatregelen in de wijk te helpen meefinancieren.

De vijf schooldirecteuren van de Cirkel, Carrousel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot hebben de zienswijze ondertekend.

En Veilig Verkeer Nederland heeft vandaag het ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’ toegekend aan onze wijk https://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtlabel-veilig-verkeer , ook zij zien dat er wat moet gebeuren.

En wat zegt de gemeente over onze plannen …  eigenlijk vrij weinig.

Is verkeersveiligheid hier in de wijk niet belangrijk genoeg?

Morgenavond dus inspreken bij de gemeenteraad, als de raad de nieuwe mobiliteitsnota zal behandelen.  Wordt vervolgd ….

 

 

 

 

 

 

Meer dan geslaagde huttenbouwdorpen

Naast het ondersteunen van de huttenbouwdorpen Kadebuurt en Kleurenpalet organiseren we, samen met vele wijkbewoners, ook de huttenbouwdorpen Noorderhout, Goudse Hout en Westergouwe.  Laatstgenoemde huttenbouwdorp was dit jaar voor het eerst en gezien de vele positieve reacties zal het volgend jaar zeker terugkomen. De verhuizing van huttenbouwdorp Goudse Hout naar het terrein van de Goudse Manage bleek een voltreffer. Ook het huttenbouwdorp Noorderhout kende opnieuw een goede en relaxte sfeer met veel activiteiten, getimmer en vrolijke gezichten.  Positief waren 1) de vele vrijwilligers die meehielpen bij de huttenbouwdorpene en 2) de goede samenwerking tussen de huttenbouwdorpen Noorderhout, Kadebuurt, Goudse Hout, Goverwelle/Oost, Kleurenpalet en Westergouwe die elkaars ideeën, ervaringen, spullen en zelfs vrijwilligers delen. Wordt volgend jaar dan ook zeker vervolgd!

Maandag 26 juni ‘Tent in de wijk’ over veiligheid en inbraakpreventie in de Wervenbuurt

Maandag 26 juni 2017, van 17.00 – 19.00 uur, staat er op de hoek van de Noorderwerf-Oosterwerf-Rinkelaarwerf een tent van de politie, gemeente en bewonersorganisatie. Bewoners van de Rinkelaarwerf en omgeving kunnen informatie krijgen van politie / wijkagenten, gemeente en bewoners over veiligheid in uw eigen buurt:

• hoe te handelen bij een verdachte situatie;

• wat de politie doet na een inbraak;

• hoe u samen met uw buren de straat veilig houdt;

• inbraakpreventie;

• subsidie mogelijkheden voor poortverlichting;

• subsidie mogelijkheden hang- en sluitwerk.

Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. We nodigen u graag uit bij de Tent!

Hierbij de verspreide flyer:  Flyer Rinkelaarswerf tent inbraakpreventie 26 juni 2017 PV

.

 

Bijeenkomst whatsapp groepen 1 juni as.

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee.
Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen en nieuwe ontwikkelingen als NextDoor met elkaar te delen.
Ook bewoners die graag een groep in hun eigen buurt willen opstarten of zich willen aansluiten bij een whatsapp groep in hun eigen buurt zijn van harte welkom.
Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda. Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

 

.

Koningsdag in de wijk

Ook dit jaar zijn er op Koningsdag weer drie festiviteiten in de wijk. Er is een kleedjesmarkt / speelvoorzieningen bij het Ankerlicht. Er zijn activiteiten in de Hoevenbuurt. En er is een vrijmarkt bij winkelcentrum Bloemendaal, op het parkeerterrein Gildenburg (t.o. de jumbo). Iedereen welkom!

 

 

Start wijkgerichte aanpak duurzaamheid

 • U heeft al een tijd plannen om ‘iets’ op het gebied van duurzaamheid te doen?
 • Wilt u verdienen op energielasten, wooncomfort, duurzaamheid en waardestijging van uw woning?
 • Zorgen voor een goed leefklimaat, na het klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energie Akkoord?
 • Meedoen met collectieve wijkacties, bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop zonnepanelen?
 • Informatie over de komende wijkbijeenkomsten?

Lees dan meer over de start ‘verduurzaming Goudse wijken’ met gemeente en wijkpartners op het submenu Duurzaamheid in het menu Wijkzaken.

 

Inschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout 2017 open !

De inschrijving voor het Huttenbouwdorp Noorderhout 2017 is open! Vier dagen vakantieplezier voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Zie voor alle informatie de website www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl . Via het menu ‘Inschrijven en betalen’ kunt u zich met een eenvoudig formulier aanmelden. Voor nadere informatie, of voor vragen, bel met 06 239 56 999 of mail naar contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl

 

.

Nieuw huttenbouwdorp in Westergouwe

Huttenbouwdorp Noorderhout zal dit jaar een extra huttenbouwdorp gaan organiseren in de nieuwe woonwijk Westergouwe. Er zijn al partners, bewoners en bedrijven die willen meehelpen om ook de kinderen en ouders in deze wijk een mooi zomerevenement te bieden! Uiteraard komt er veel meer informatie, maar ook dit huttenbouwdorp zal in de zomervakantie worden gehouden. Wij hebben grote verwachtingen van dit nieuwe huttenbouwdorp, te meer vanwege de geweldige locatie.
Huttenbouwdorp Westergouwe is het vijfde huttenbouwdorp dat we gaan organiseren en ondersteunen, naast Huttenbouwdorp Noorderhout, Goudse Hout, Kleurenpalet en de Kadebuurt.