Nieuws

Aanleg Schoolzones Plaswijck blijft bij gemeente prioriteit houden

Zoals wellicht bekend heeft het College het VerkeersCirculatiePlan teruggetrokken. Tegelijk is al wel bepaald dat enkele projecten -toch- doorgaan. Zowel de wethouder als de verkeersambtenaar hebben onlangs bevestigd dat het project ‘Schoolzones Plaswijck’ ook op deze lijst staat. Voor meer informatie, zie de themapagina  http://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/

 


 

Oude website wijkteamplaswijck.nl zal binnenkort verdwijnen

Geachte mede wijkbewoner,

Onze oude en vertrouwde website www.wijkteamplaswijck.nl zal binnenkort opgaan in deze website www.bloemendaalplaswijck.nl. Bezoekers worden straks automatisch doorgeforward naar deze website.

Er staat veel informatie op  www.wijkteamplaswijck.nl, die blijft behouden: er komt straks een kopie van wijkteamplaswijck.nl op bloemendaalplaswijck.nl.

Ook het mailadres info@wijkteampaswijck.nl zal straks opgaan in contact@bloemendaalplaswijck.nl.

De redenen? De website bloemendaalplaswijck.nl is denken wij strakker en functioneler. Ook kunnen we dan meer combineren met 2804 (Plaswijck) en 2803 (Bloemendaal). Tenslotte zal gaandeweg meer de naam ‘bewonersorganisatie’ gebruikt gaan worden in plaats van de naam ‘wijkteam’, dit vooral om misverstanden met het ‘sociale wijkteam’ van de gemeente te voorkomen.

Onze andere website’s blijven gewoon hetzelfde:

www.vervoerspuntgouda.nl

www.energiecooperatiegouda.nl

www.zorgpuntgouda.nl

www.bewonersplatformgoudanoord.nl (voor 2805)

www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl