Nieuws

Dierenorganisaties Bloemendaal-Plaswijck bij groene vuurwerkvrije zone 

Dierenorganisaties Bloemendaal-Plaswijck bij groene vuurwerkvrije zone

De gemeente Gouda heeft zich, mede naar aanleiding van de reacties van betrokken partijen, intern gebogen over de situatie die er is ontstaan met betrekking tot de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

De gemeente Gouda laat weten dat zij ervoor heeft gekozen om de dierenorganisaties automatisch te betrekken bij de huidige groengebieden die ook vanaf dit jaar vuurwerkvrij worden verklaard. Zowel ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ als de ‘Ruiterclub Bloemendaal’ bevinden zich namelijk exact op dezelfde hoogte en lijn met de groengebieden ‘De Groene Wal’ en ‘Noorderhout’. De gemeente betrekt ook een aantal woningen in de nabije omgeving van de dierenorganisaties tot de genoemde zone. De bewoners van deze woningen worden per brief geïnformeerd over de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

Dat betekent dat beide organisaties geen draagvlakpeiling meer te hoeven te doen. Ook zullen beide organisaties de komende jaren een dergelijke peiling niet meer hoeven te doen.

In het eerste kwartaal van 2020 zal de gemeente Gouda met betrokken partijen alles nog eens goed evalueren.

Zie ook de themapagina https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/leefomgeving-en-openbaar-gebied/

 


 

Brief aan gemeenteraad over Schoolzones in de wijk

 

Brief aan gemeenteraad over Schoolzones in de wijk (17 oktober 2019)

Hierbij de brief die samen met de basisscholen in de wijk naar de gemeenteraad is gestuurd. “Wel jammer dat dit nodig is”, aldus de directeur van een van de basisscholen.

Brief aan gemeenteraad van bewonersorganisatie wijkteam plaswijck en basisscholen over verkeerscirculatieplan en schoolzones

Zie ook de themapagina https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/

 


 

Verkeerscirculatieplan en Verkeersplan

Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan (oktober 2019)

De gemeenteraad wil graag van de Goudse inwoners, ondernemers en organisaties hun visie op de over het parkeerbeleid en het verkeerscirculatieplan vernemen. Maandag 14 oktober is er al de eerste raadsbijeenkomst.

De plannen zijn echter pas kort geleden gepubliceerd en op onderdelen vrij vergaand. U kunt ze nalezen op https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan .

We gaan met verkeerskundigen en betrokken wijkbewoners de plannen objectief bekijken, als altijd. Vooral de gevolgen voor de mobiliteit, verkeersveiligheid en de wijk staan dan centraal.

Van belang is vooral de realisatie van het lopende project Schoolzones, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Ondanks verschillende toezeggingen is dit project nog steeds niet afgerond.

Reacties uit de wijk stellen we uiteraard zeer op prijs.

We komen zo spoedig mogelijk met een meer uitgebreide reactie. Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

Link naar themapagina: https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/

 


Bijeenkomst week van het samenzijn, maandag 30 september 2019

De gemeente Gouda organiseert als start van de ”Week van het Samen Zijn” op maandagmiddag 30 september in het Huis van de Stad in Gouda de film Goede Buren vertoond. Na de film in de Raadszaal volgt er een Goed Gesprek in aanwezigheid van wethouder Corine Dijkstra en een discussiepanel.

‘Goede Buren’ is een documentaire waarin in een mix van realiteit en humor zichtbaar is hoe weerbarstig en complex aanpak van eenzaamheid is.

Graag nodigen wij u uit om naar deze middag te komen. Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom in het Huis van de Stad. We verwachten om 17 uur deze middag af te sluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Gezien de beperkte ruimte in de Raadszaal is het raadzaam om u snel aan te
melden. U kunt zich aanmelden via  contact@zorgpuntgouda.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informatiebijeenkomsten VervoersPuntGouda en Automaatje: 9 en 12 september

 

Start Automaatje

Binnenkort zal VervoersPuntGouda in Gouda met ANWB Automaatje gaan beginnen. Hiermee bieden bewoners aan hun plaatsgenoten op vrijwillige basis vervoer aan, met hun eigen auto. Hiervoor krijgen zij een kleine vergoeding. Voor minder mobiele Gouwenaren biedt dit een extra vervoersmogelijkheid, voor korte ritten naar het ziekenhuis, de dokter, kapper of gewoon om boodschappen te doen.

 

Door VervoersPuntGouda

Automaatje zal worden beheerd door stichting VervoersPuntGouda, dat met eigen auto’s al vervoer op maat biedt aan senior Gouwenaren, van deur tot deur, op tijdsafspraak, en met vriendelijke vrijwilligers.

 

Twee informatiebijeenkomsten

Bent u geïnteresseerd om mee te doen als vrijwilliger met Automaatje of met VervoersPuntGouda? Of wilt u gebruik maken van de vervoersmogelijkheden van Automaatje en van VervoersPuntGouda? Tijdens twee bijeenkomsten krijgt u alle informatie. Uiteraard kunt u ook vragen stellen.

De eerste informatiebijeenkomst is maandagavond 9 september, om 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1 te Gouda. Aanwezig is dan ook wethouder Dijkstra van de gemeente Gouda.

De tweede bijeenkomst is donderdagavond 12 september in de Walvis, Walvisstraat 1 te Gouda, aanvang eveneens 20.00 uur.

 

Informeel samenzijn na afloop

Geïnteresseerde vrijwilligers en reizigers zijn van harte welkom. Bij aanvang is er uiteraard koffie, na afloop is er gelegenheid om informeel met een hapje en drankje na te praten.