Informatiebijeenkomst Glasisolatie in wijkcentrum VanNoord 30 november

Op woensdag 30 november 2022 is er een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners van 2804 over glasisolatie. Deze bijeenkomst is een vervolg op de drukbezochte duurzaamheidsdag in maart van dit jaar, georganiseerd door bewonersorgansiatie/energiecoöepratie WijkEnergie2804. Er waren toen veel vragen over glasisolatie. Vandaar deze bijeenkomst: glasisolatie is namelijk een effectieve maatregel. Er is meestal relatief veel warmteverlies bij ramen en een goede glasisolatie betekent dus een directe besparing op de energierekening én geeft meer warmtecomfort en minder geluidsbelasting. De locatie is wijkcentrum VanNoord. Lees meer op   https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/ . Daar staat ook het aanmeldingsformulier voor deze bijeenkomst.