Over ons

 

Wat en waarom

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck richt zich als vrijwilligersorganisatie op het verbeteren van de leefbaarheid van vooral de wijken Bloemendaal (postcode 2803) en Plaswijck (postcode 2804) en Gouda Noord (2805), met een groot netwerk van bewoners, bedrijven en instellingen.

 

Speerpunten

Elk jaar staat een aantal speerpunten centraal. Deze zijn te vinden op https://www.bloemendaalplaswijck.nl/over-ons/wijkjaarprogramma/

 

Meer in het algemeen staat het wijkbelang voorop, vooral bij de thema’s

 • veiligheid/overlast,
 • leefomgeving/samenleven,
 • groen in de wijk,
 • openbaar gebied,
 • ruimtelijke ordening / bouwplannen,
 • het winkelcentrum,
 • verkeer en mobiliteit,
 • duurzaamheid
 • wijkevenementen
 • de gevolgen de bezuinigingen, re-organisaties en stelselwijzigingen

 

Aandachtspunten specifiek zijn

 1. De wijkbelangen in de regio en Gouda behartigen: in Bloemendaal en Plaswijck wonen resp. 9.000 en 13.000 Gouwenaren, dat is samen 22.000 burgers, dat wil zeggen dat 1:3 Gouwenaren woont in deze twee wijken.
 2. Het bereiken van een effectieve aanpak van jeugd- en jongerenoverlast. Dit staat in alle bewonersenquĂȘtes op de eerste plaats.
 3. De leefbaarheid in bepaalde buurten verbeteren waar deze vanwege bevolkingssamenstelling, openbaar gebied en andere factoren minder dan gemiddeld is.
 4. Behouden groene karakter van de wijk: het blijkt dat veel bewoners hier mede zijn komen wonen vanwege het vele en mooie groen en dat ze het groene karakter van de wijk zeer waarderen. Dat groene karakter behouden is de moeite waard.
 5. Kennis en expertise over mobiliteit en verkeer behouden en de belangen behartigen van de wijk bij de vele verkeersontwikkelingen en verkeersplannen.