Wijkjaarprogramma

 

Programma 2019

Dit jaar staan de volgende speerpunten centraal. Het is uiteraard mogelijk dat er andere thema’s of onderwerpen aan de orde komen, al naar gelang de actualiteit.

 1. Vervolgproject Buurt Bestuurt voor leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Waarschijnlijk plastic afvalzakken en afvalbeleid.
 2. Aandacht voor de bewoners en de leefbaarheid in de Burgen, Lustenbuurt zuid en de Hoefs met wijkpartners. Na de geslaagde wijkontwikkeling in Gouda-Oost en Korte Akkeren is deze aanpak -gebiedsgerichte ontwikkeling voor meer leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang met alle partners- óók in deze wijken in Plaswijck toepasbaar.
 3. Koningsdagen in de wijk organiseren en ondersteunen (Bloemendaal-Plaswijck bij winkelcentrum en bij Ankerlicht).
 4. Huttenbouwdorpen Noorderhout, Goudse Hout, Westergouwe, Kadebuurt en Kleurenpalet weer organiseren en ondersteunen.
 5. Drie nieuwe duurzaamheidsprojecten in stad, wijk en buurt met de Energie Coöperatie Gouda realiseren. Ook bewonersbijeenkomsten verduurzaming woningen en collectieve wijkacties zonnepanelen.
 6. Met het gestarte ZorgPuntGouda werken aan goede en betaalde aanvullende zorg en welzijn in de wijk.
 7. VervoersPuntGouda een plaats geven in de vervoersopgaven van de overheid.
 8. De drie Schoolzones in de wijk realiseren, dit jaar fase II en afsluiting, voor de verkeersveiligheid bij en rond scholen.
 9. Na Bewonersplatform Gouda Noord (2805) ook een bewonersorganisatie in Bloemendaal (2803) opzetten, naast Plaswijck (2804). Wijkteam Plaswijck omvormen tot bewonersorganisatie, langzaam afscheid nemen van naam ‘wijkteam’.
 10. Nieuwe wijkcentrum Lekkenburg in de oude bibliotheek naast winkelcentrum Bloemendaal: zorgen voor een goede invulling voor de hele wijk en een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.
 11. Met Bewonersplatform Gouda Noord werken aan volwaardige herbestemming voormalige PWA-kazerne naar bijvoorbeeld ‘Noordstaet’, waarbij rekening wordt gehouden met de wijk en haar bewoners.
 12. Procedures en besluitvorming bij ruimtelijke ordeningsprojecten in de wijk in de gaten houden, zoals het voormalige verpleeghuis Bloemendaal, de oude garage Van Loon bij de Ridder van Catsweg en de plannen bij de Oosthoef voor een Knarrenhof.

 

 

Programma en evaluatie 2018

Dit jaar stonden de volgende speerpunten centraal. Het is uiteraard mogelijk dat er andere thema’s of onderwerpen aan de orde komen, al naar gelang de actualiteit. In het algemeen is een behaald en hebben we kunnen bijdragen een meer leefbare wijk. Belangrijk is dat -samen met Kwadraad- de oude bibliotheek een mooie invulling krijgt als wijk/zorgcentrum     .  De nieuwe zusterstichting Bewonersplatform Gouda Noord draait goed  en vanuit de gemeente kwam er weer iets meer ondersteuning voor de wijkteams     .  Maar wat betreft de financiën bleef het schipperen tussen de gemeente en de goudapot, ofwel het kastje en de muur.

 

 1. Tweede project met Buurt Bestuurt realiseren voor leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
 2. Extra aandacht voor het veiligheidsbeleid in Gouda.
 3. Aandacht voor de bewoners en de leefbaarheid in de Burgen, Lustenbuurt zuid en de Hoefs met wijkpartners.
 4. Koningsdagen in de wijk ondersteunen en promoten.
 5. Huttenbouwdorpen Noorderhout, Goudse Hout, Westergouwe, Kadebuurt en Kleurenpalet weer organiseren en ondersteunen.
 6. Duurzaamheidsprojecten in stad, wijk en buurt met de Energie Coöperatie Gouda realiseren.
 7. Start ZorgPuntGouda voor goede en betaalde aanvullende zorg en welzijn in de wijk.
 8. Derde auto of bus voor VervoersPuntGouda.
 9. Drie schoolzones in de wijk realiseren.
 10. Voldoende ondersteuning voor maatschappelijke bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld via een wijkprojectenfonds, met bewonersorganisaties/wijkteams nieuwe stijl die zijn toegerust op de ontwikkelingen en uitdagingen in de samenleving.
 11. Na Bewonersplatform Gouda Noord (2805) ook een bewonersorganisatie in Bloemendaal (2803) opzetten, naast Plaswijck (2804), en dan meer samenwerken.
 12. Nieuw buurtservicecentrum in oude bibliotheek naast winkelcentrum bloemendaal. En met Bewonersplatform Gouda Noord werken aan herbestemming voormalige PWA-kazerne naar ‘Noordstaet’.

 

Programma en evalutie 2017

Vorig jaar stonden de volgende speerpunten centraal. Uiteraard zijn er ook andere zaken geregeld en op andere thema’s de wijk- en bewonersbelangen behartigd, maar de evaluatie van de vooraf benoemde programmapunten is als volgt:

 1. Leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbeteren via Buurt Bestuurt. ==> De proef met Buurt Bestuurt in Plaswijck is geslaagd en de collectieve wijkactie verlichting zeer geslaagd.
 2. Aandacht voor de leefbaarheid in de Burgen- en Lustenbuurt. ==>  Helaas, veel bewoners/trekkers van het eerste uur namen afscheid of verhuisden om verschillende (persoonlijke) redenen. Met name in de Burgenbuurt en Lustenbuurt-zuid is juist wel extra aandacht nodig voor de leefbaarheid en samen-leving, ook van wijkpartners. Inmiddels weer langzaam opgestart. Jammer dat projectgeld niet meer beschikbaar mag blijven voor deze kwetsbare buurten.
 3. Aandacht voor de leefbaarheid in de Hoefs. ==>  Met de wijkpartners is er aandacht voor deze buurt en ook vorig jaar zijn bijvoorbeeld twee buurtactiviteiten voor en met bewoners georganiseerd.
 4. Nieuw huttenbouwdorp in Westergouwe. ==>  Ja hoor, uiteraard met wat kinderziektes maar zeer geslaagd met opvallend positieve sfeer in deze nieuwe woonwijk! Ook andere huttenbouwdorpen noorderhout, goudse hout, kadebuurt en kleurenpalet afgelopen jaar zeer geslaagd.
 5. Start duurzaamheid en energiebesparing in de wijk met de Energie Coöperatie Gouda. ==> Er zijn verschillende veelbelovende projecten maar de doorlooptijd is lang en de complexiteit groot. Wel geslaagde start ‘wijkgerichte aanpak verduurzaming woningen’ in de wijk, samen met de gemeente Gouda en goede duurzaamheidspartners.
 6. Start ZorgPuntGouda, gericht op goede en betaalde aanvullende zorg en welzijn in de wijk. ==>  Er is een nieuwe groep vrijwilligers die daadwerkelijk wil zorgen voor goede, betaalbare aanvullende zorg en welzijn in de wijk. Website gereed, programmapunten ook. Financiering opstartkosten nog probleem.
 7. Zienswijze op het concept Mobiliteitsplan Gouda. ==>  De hele inspraakprocedure kende een wat wonderlijk verloop en veel punten van onze uitgebreide zienswijze zijn niet beantwoord, maar belangrijke punten als schoolzones zijn wel opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan. Zelfs unanieme steun van gemeenteraad voor realisering drie schoolzones in onze wijk Plaswijck!
 8. Burgerparticipatie plaats geven bij maatschappelijke uitdagingen. ==>  Wat een gedoe, eigenlijk geen werken meer zo als actieve bewonersorganisatie/wijkteam. Vooral de goudapot onnavolgbaar. Pas eind vorig jaar beetje licht aan einde tunnel.

NB Extra programmapunt gedurende het haar: Bewonersplatform Gouda Noord opgestart met goede groep bewoners! 

NB En VervoersPuntGouda, vrijwilligersvervoer voor senior Gouwenaren, blijkt groot succes: het op tijdsafspraak rijden, van deur-tot-deur vervoeren en gewoon vriendelijk zijn blijken in een behoefte te voorzien. 

 

Bericht begin 2017:

“Als bewonersorganisatie richten we ons, samen met vele wijkbewoners en instellingen, op het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving en het beheren van maatschappelijke wijkvoorzieningen. Elk jaar staat een aantal speerpunten centraal. Dit jaar (2017) zijn dat 8 thema’s. NB Het is uiteraard mogelijk dat er andere thema’s of onderwerpen aan de orde komen, al naar gelang de actualiteit.

 1. Leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbeteren via Buurt Bestuurt.
 2. Aandacht voor de leefbaarheid in de Burgen- en Lustenbuurt.
 3. Aandacht voor de leefbaarheid in de Hoefs.
 4. Nieuw huttenbouwdorp in Westergouwe.
 5. Start duurzaamheid en energiebesparing in de wijk met de Energie Coöperatie Gouda.
 6. Start ZorgPuntGouda, gericht op goede en betaalde aanvullende zorg en welzijn in de wijk.
 7. Zienswijze op het concept Mobiliteitsplan Gouda.
 8. Burgerparticipatie plaats geven bij maatschappelijke uitdagingen.”