Disclaimer

Bewonersorganisatie /wijkteam Plaswijck streeft naar een nauwkeurige en zo actueel mogelijke informatie op deze website. Als gaat het om informatie van derden is dat gemarkeerd. De website dient om te informeren, er zijn geen rechten aan te ontlenen.