Bewonersorganisatie

 

Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck richt zich als vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk, op het verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving van vooral de wijk Plaswijck (postcode 2804) en daarnaast ook Bloemendaal (postcode 2803) en en Gouda Noord (2805), met een groot netwerk van bewoners, bedrijven en instellingen. Dat doet zij door 1) wijkactiviteiten te ondersteunen en te organiseren, 2) het opzetten en beheren van maatschappelijke voorzieningen, 3) zo veel als mogelijk als brug te functioneren tussen bewoners en bestuur/politiek/ambtenaren en 4) het zo goed mogelijk behartigen van de wijkbelangen.

Elk jaar staat een aantal speerpunten centraal. Deze zijn te vinden op https://www.bloemendaalplaswijck.nl/over-ons/wijkjaarprogramma/. vooral veiligheid en mobiliteit/verkeersveiligheid zijn belangrijk, uit alle bewonersenquêtes blijkt dit voor bewoners belangrijke thema’s te zijn.

Belangrijk is het behartigen van wijkbelangen van de wijken Bloemendaal en Plaswijck. In Bloemendaal en Plaswijck wonen resp. 9.000 en 13.000 Gouwenaren, dat is samen 22.000 burgers. Dat wil zeggen dat 1:3 Gouwenaren in deze twee wijken woont.

Politieke besluiten en keuzes laten wij uiteraard aan de politiek.

Steeds meer richten we ons op het realiseren en beheren van maatschappelijke wijkvoorzieningen, zoals een modern wijkcentrum VanNoord in de oude bibliotheek Lekkenburg, goed en betaalbaar vervoer met stichting VervoersPuntGouda, duurzaamheidsvoorzieningen met de Energie Coöperatie Gouda en de Wijkenergiecoöperatie 2804, goede en betaalbare zorg en welzijn met stichting ZorgPuntGouda en extra ondersteuning voor de politie met het Buurt Interventie Team.

Daarnaast mogen wij gevraagd en ongevraagd vooraf meedenken met plannen van de gemeente Gouda. Meestal wordt in het vooroverleg onze kennis, kunde, ervaring, signalen uit het netwerk en mening meegenomen.

Informatie

Meer informatie kunt u ontvangen via onze digitale nieuwsbrieven, telefoon 06 239 56 999 of de mail via contact@bloemendaalplaswijck.nl of info@wijkteamplaswijck.nl .