Bewonersorganisatie

 

Wat

Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck richt zich als vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk, op het verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving van vooral de wijk Plaswijck (postcode 2804) en daarnaast ook Bloemendaal (postcode 2803) en en Gouda Noord (2805), met een groot netwerk van bewoners, bedrijven en instellingen.

Dat doet zij door 1) wijkactiviteiten te ondersteunen en te organiseren, 2) het opzetten en beheren van maatschappelijke voorzieningen, 3) zo veel als mogelijk als brug te functioneren tussen bewoners en bestuur/politiek/ambtenaren en 4) het zo goed mogelijk behartigen van de wijkbelangen.

 

Speerpunten

Elk jaar staat een aantal speerpunten centraal. Deze zijn te vinden op https://www.bloemendaalplaswijck.nl/over-ons/wijkjaarprogramma/.

 

Wijkbelang staat voorop

Belangrijk is het behartigen van wijkbelangen van de wijken Bloemendaal en Plaswijck.

Daarnaast is veiligheid belangrijk, uit alle bewonersenquêtes blijkt dit voor bewoners het belangrijkste thema te zijn.

Andere thema’s die aandacht krijgen zijn leefomgeving/samenleven, groen in de wijk, openbaar gebied, ruimtelijke ordening / bouwplannen, winkelcentrum, verkeer en mobiliteit in het bijzonder verkeersveiligheid, duurzaamheid, wijkevenementen zoals Koningsdag en Huttenbouwdorpen, en de gevolgen de bezuinigingen, re-organisaties en stelselwijzigingen.

 

Wijken 2803 en 2804: 1:3 Gouwenaren woont hier

In Bloemendaal en Plaswijck wonen resp. 9.000 en 13.000 Gouwenaren, dat is samen 22.000 burgers. Dat wil zeggen dat 1:3 Gouwenaren in deze twee wijken woont.

 

Wijkvoorzieningen

Steeds meer richten we ons op het realiseren en beheren van maatschappelijke wijkvoorzieningen, zoals een modern wijkcentrum in de oude bibliotheek Lekkenburg, goed en betaalbaar vervoer met stichting VervoersPuntGouda, duurzaamheidsvoorzieningen met de Energie Coöperatie Gouda, goede en betaalbare zorg en welzijn met stichting ZorgPuntGouda en extra ondersteuning voor de politie met het Buurt Interventie Team.

 

Informatie

Meer informatie kunt u ontvangen via onze digitale nieuwsbrieven, telefoon 06 239 56 999 of de mail via contact@bloemendaalplaswijck.nl of info@wijkteamplaswijck.nl .