Bewonersorganisatie

Stichting bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck richt zich als vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk, op het verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving van vooral de wijk Plaswijck (postcode 2804). Dat doet zij door wijkactiviteiten te ondersteunen en te organiseren, het opzetten en beheren van maatschappelijke voorzieningen, zo veel als mogelijk als brug te functioneren tussen bewoners en bestuur/politiek/ambtenaren en het zo goed mogelijk behartigen van de wijkbelangen. Er is een groot netwerk van betrokken wijkbewoners. Wij concentreren ons elk jaar op enkele speerpunten, zie hiervoor het submenu wijkjaarprogramma.