Nieuwsmail over de energie- en warmtetransitie in de wijk

 

Aan belangstellenden is deze week de nieuwsmail verstuurd over de laatste ontwikkelingen over de energie- en warmtetransitie in de wijk.

Met nieuwsitems over subsidieregelingen voor verduurzamen, een informatiebijeenkomst voor VVE’s, een nieuwe projectleider bij de gemeente Gouda, de verschillende buurtinitiatieven in de wijk op het gebied van verduurzamen, energielabels, het nieuwe Gouds Isolatie Programma, een energie pubquiz, de wijkactie glasisolatie en de wijkactie warmtebeeld woningen.

De nieuwsitems staan ook op  www.wijkenergie2804.nl

Ook geïnteresseerd? U kunt u abonneren op de nieuwsmail met het formulier op de website of door een mail te sturen naar contact@we2804.nl  .