Omgevingsvisie

 

 

 

 

 

De gemeente Gouda heeft een Omgevingsvisie vastgesteld. U vraagt, wat ik moet daarmee als burger? Dat hangt er van af.

De Omgevingsvisie beschrijft hoe Gouda er in de toekomst moet uitzien. Het gaat dan om alles wat met de fysieke leefomgeving heeft te maken, dus verkeer, openbare ruimte, natuur en milieu, sport en gezondheid, voorzieningen, enzovoorts, enzovoorts.

De nieuwe Omgevingsvisie raakt dus iedere inwoner van Gouda. Tegelijk zullen veel zaken niet spelen of niet gaan spelen in uw wijk of buurt. Voor zover wij het hebben gelezen wordt Plaswijck (postcode 2804) slechts enkele malen genoemd, zoals bij de warmtetransitie.

Belangrijk is verder dat er voor delen van Gouda zogenaamde Omgevingsplannen worden gemaakt, waarin plannen nader worden uitgewerkt. Er zijn dus veel zaken nog niet definitief vastgelegd.

Voor wie alle documenten wil nalezen en alle kaarten en afbeeldingen wil bekijken, zie https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/c7ea22ea-0e63-4088-980b-f892d723b8fa

De nieuwe Omgevingsvisie is nu ter inzage gelegd.

 

Met onder andere de gekozen vijf opgaven in de leefomgeving:

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder andere geluidsoverlast ook in de toekomst:

 

 

 

 

 

 

Met onder andere zes deelgebieden met extra aandacht (“Voor zes deelgebieden wordt in meer detail beschreven waar de ambitie voor de toekomst ligt. Dit zijn gebieden waar veel verandert (de Spoorzone, Goudse Poort en Westergouwe), waar uitdagingen voor verbeteringen of intensivering liggen (zoals de Binnenstad, de Oostpolder en het IJsselfront), en de eerste woonwijk waarvoor een Omgevingsplan wordt opgesteld (Goverwelle). Goverwelle is uit de vele interessante buurten van Gouda gekozen als pilot voor het Omgevingsplan, omdat deze wijk representatief is, en veel potentie heeft.”):