Bewonersorganisatie Plaswijck

De bewonersorganisatie bestaat geheel uit vrijwilliger en richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de wijk Plaswijck (postcode 2804). Dat doet zij door 1) wijkactiviteiten te ondersteunen en te organiseren, 2) het opzetten en beheren van maatschappelijke voorzieningen, 3) zo veel als mogelijk als brug te functioneren tussen bewoners en bestuur/politiek/ambtenaren en 4) het zo goed mogelijk behartigen van de wijkbelangen.