Bewonersorganisatie Plaswijck

Gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de wijk Plaswijck (postcode 2804). Voor de website van bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck, zie www.wijkteamplaswijck.nl.