Wijkenergie2804

In de Warmtetransitievisie van de gemeente Gouda is aangekondigd dat in enkele wijken vooronderzoeken zullen starten om te kijken of en zo ja hoe deze wijken in de toekomst aardgasvrij zijn te maken. Onze wijk Plaswijck is gekozen als één van de startblokken, zowel wat betreft een collectieve oplossing zoals een warmtenet als een individuele oplossing zoals hybride warmtepompen. Er is een grote en deskundige bewonersgroep geformeerd die samen met gemeente en andere instellingen dit proces zal begeleiden en monitoren. Het is de uitkomst van verschillende online sessies en bewonersenquête begin dit jaar, waarin naar voren kwam dat de meerderheid van de burgers voorstander is van verdere onderzoeken. Daarbij zijn wel enkele zorgen en voorwaarden naar voren gekomen, zoals dat er duidelijkheid moet komen over de financiële gevolgen van de energie- en warmtetransitie. Voor deze nieuwe en belangrijke wijkontwikkeling is ook alvast een aparte website opgezet, namelijk www.wijkenergie2804.nl . Er zal over de onderzoeken naar de transitie in onze wijk vanzelfsprekend nog veel informatie volgen.