Leefomgeving en openbaar gebied

 

Wijkactie plastic afvalzakken

Met bewoners, gemeente, cyclus, mozaïek wonen en bewonersorganisatie plaswijck gaan we komende week aandacht besteden aan de ‘plastic afvalzakken’. Waarom? Veel bewoners zeggen dat deze zakken al dagen van te voren worden opgehangen, en dat ze daardoor wegwaaien, kapot gaan of ongedierte aantrekken. Komende dagen wordt in de Hoefs en Lustenbuurt zuid daarom een flyer verspreid, met informatie waarom de zakken niet te vroeg op te hangen. Op drie plaatsen in de wijk gaan we nog extra informatie ophangen, zoals enkele ‘vieze’ foto’s (van ongedierte) … Helpt iedereen mee? Als we met zijn allen hiermee rekening houden wordt onze wijk er ongetwijfeld weer schoner en dus leuker op: dank voor ieders medewerking !

 

 

 

 

 

 

 


Uitkomsten bewonersenquête vuurwerkverbod  (juli 2018)

 

De uitkomsten van de bewonersenquête van juli 2018 vindt u hier:  Uitkomsten bewonersenquête plaswijck vuurwerkbod

 

En hierbij het bericht van de gemeente Gouda van vorige maand, de aanleiding tot onze bewonersenquête:

Vuurwerkvrije zones in Gouda?

“In de raad van 13 december 2017 is de motie van SP en Partij voor de Dieren betreffende vuurwerkvrije zones door de raad unaniem aangenomen. Toegezegd is om voor de zomer 2018 een verkennende raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Op 4 juni 2018 is in de raad gesproken over mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling. Experts en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis te delen.

Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde o.a. over de succesvolle effecten in Hilversum als gevolg van de beslissing om het centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren en het organiseren van georganiseerd vuurwerk. Hij vertelde ook over de hindernissen, die zij onderweg tegenkwamen. Klaas Rohde van Het Nationale Vuurwerk gaf een heldere presentatie over het organiseren van ‘georganiseerd vuurwerk’.

De bespreking leidde tot de toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Milo Schoenmaker, om in buurten/bij inwoners de mogelijkheden voor en de behoeften aan ‘vuurwerkvrije zones’ te onderzoeken en daar waar mogelijk vuurwerkshow(s) kan/kunnen plaatsvinden. De raad zal hierover in september 2018 worden geïnformeerd, zodat tijdige besluitvorming en de vervolgactie nog tot de mogelijkheden behoren.”

 


Aanpak rondzwervende plastic afvalzakken  (juli 2018)

BuurtBestuurt Plaswijck gaat in de wijk extra aandacht besteden aan de plastic afvalzakken. Er waren te veel klachten, aldus een bewoner die meedoet aan Buurt Bestuurt: “Vooral rondwaaiend afval uit kapotte zakken en een kerstboom van te vroeg buitengehangen stinkende afvalzakken rond lantaarnpalen zorgt voor overlast. Doordat de plastic afvalzakken te vroeg worden buitengezet is de kans groot dat deze stuk gaan door katten en vogels en dat de inhoud zich verspreidt door de straat. Op zich zijn er natuurlijk grotere problemen, maar als we met zijn allen rekening houden met wat spelregels wordt onze wijk er ongetwijfeld weer wat schoner en dus leuker op.”

Niet alleen komt er extra toezicht van de gemeente en stadstoezicht, ook gaan bewoners zelf bij punten waar er veel plastic afvalzakken rondhangen en rondzwerven medebewoners alert maken met extra flyers. De actie wordt eerst gehouden bij drie punten in de wijk, in de Lustenbuurt en de Hoefs.

De gemeente laat weten dat het probleem zich in de hele stad afspeelt. Ook is het zaak dat er oranje afvalzakken géén etensresten bevatten: anders is er een risico voor de volksgezondheid vanwege alle ongedierte. Op de afvalzakken staat precies vermeld wat er wel en niet in mag, aldus de gemeente.

De actie is een samenwerking van de gemeente, woningcorporatie, Cyclus, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en bewoners uit de wijk zelf. Stadstoezicht heeft aantal bekeuringen uitgeschreven en zal komende tijd extra alert zijn in de wijk.

 


Bewonersenquête vuurwerkverbod  (juni 2018)

Al enige tijd is er discussie in Nederland over het wel of niet instellen van een vuurwerkverbod. Er komt geen landelijk verbod, maar gemeenten kunnen desgewenst wel zelf regels stellen. Wij zijn benieuwd naar de mening van de wijkbewoners over dit onderwerp. Daarom sturen wij u deze link naar de enquête, die bestaat uit slechts vijf vragen:  [DE ENQUETE IS GESLOTEN]. De uitkomsten worden gepresenteerd aan bestuur en politiek. Alles wordt zoals u van ons gewend bent anoniem behandeld, de gegevens worden na afloop ook verwijderd. Dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Bewonersorganisatie (wijkteam) Plaswijck, in samenwerking met het Bewonersplatform Gouda Noord.