Kroonringen

Laatste nieuws: uitgifte kroonringen weer door de gemeenten (medio 2017)

De gemeente Gouda zal toch weer zelf de kroonringen gaan uitgeven. U kunt daarvoor contact opnemen met het Meldpunt Openbaar Gebied van de gemeente Gouda, bereikbaar onder telefoon nummer 14 0182.

 


Bestellen van Kroonringen

Bewoners, bewonersorganisaties en instellingen kunnen één of meer Kroonringen bestellen via een mail naar contact@bloemendaalplaswijck.nl , onder vermelding van aantal en afleveradres. De kosten bedragen € 12,50 per kroonring.

Actie-Kroonringen-3

 


Nieuwe Kroonringen (november 2015)

Er is een nieuwe partij Kroonringen ontvangen. Nieuwe of vervolg bestellingen kunnen dus weer worden opgenomen.

NB De gemeente Gouda wijst nogmaals op de spelregels voor het gebruik van deze kroonringen. Zie het eerdere bericht op deze pagina. Dat geldt vooral voor punt 4, dat “de bevestigingsmiddelen moeten op hoogte van circa 1 meter worden aangebracht.”

 


Kroonringen geleverd

Beste medebewoners, bewonersverenigingen,

Uiteindelijk hebben bewoners(verenigingen) in de stad 183 Kroonringen besteld. Een mooi resultaat dat bijdraagt aan een meer opgeruimde en schone stad! Daar is het uiteindelijk om te doen geweest.

Omdat enkele bewonersverenigingen bij hun achterban wilden inventariseren hoeveel kroonringen zij nodig hadden en omdat de vakantie er tussen zat, heeft het traject langer geduurd dan gepland. Wij vragen hiervoor begrip. Per slot van rekening zijn wij een vrijwilligersorganisatie en het gaat natuurlijk niet om spoedeisende zaken.

Afhalen of bezorgen

Inmiddels is een partij van 100 kroonringen geleverd. Degenen die al hebben betaald en nog geen bericht hebben gehad, kunnen per mail laten weten of zij de kroonring(en) willen afhalen bij onze Fietswerkplaats (elke zaterdag open, naast winkelcentrum Bloemendaal, afhalen vanaf 14 tot 16 uur in de Buurtstee) of dat zij de kroonring(en) door onze bezorgers bezorgd willen hebben. Laat u dan weten waar-wanneer het beste uitkomt.

Bijdrage van de gemeente Gouda !

Tenslotte nog belangrijk nieuws. De gemeente Gouda heeft in het kader van het tegengaan van zwerfafval besloten een bijdrage te leveren aan dit project. Dit betekent dat zij per kroonring € 6,05 zal vergoeden. Degene die al betaald hebben krijgen dit bedrag uiteraard teruggestort. Wij zijn de gemeente Gouda uiteraard erkentelijk voor deze bijdrage (u ongetwijfeld ook) en wij zien deze bijdrage als een mooie afsluiting van dit project.

Vervolg

Omdat voor een schone en opgeruimde stad meer kroonringen nodig zijn, blijven wij voorlopig nieuwe bestellingen opnemen. Als er weer een grote tranche is komt er een nieuwe bestelling. Met grote orders is extra korting te bedingen. De knop op de homepage blijft dus staan.

Mocht u nog vragen hebben, dan is dat uiteraard altijd mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Stichting Bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck / Wijkteam Plaswijck

 


Actie Kroonringen

Voor een aantal bewonerscommissies zullen wij Kroonringen gaan bestellen. Dit zijn ringen die aan (lantaarn)palen bevestigd kunnen worden om zakken met plastic afval aan op te hangen. De ringen voorkomen het wegwaaien van de zakken. De praktijk leert dat dit bijdraagt aan een meer opgeruimde wijk. Aan elke ring kunnen zo’n 10 zakken worden gehangen. De Kroonring is goed instelbaar.

Wilt u ook één of meer ring bestellen? Omdat we grote aantallen gaan bestellen kunnen we extra korting krijgen. Ook de gemeente Gouda ondersteunt deze actie. De kosten bedragen € 13 per stuk, dat is een speciale actieprijs. Bestellen kan via een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl ovv. het aantal kroonringen. Afhalen en betalen kan bij onze Fietswerkplaats bij het winkelcentrum Bloemendaal, die elk zaterdag open is. U krijgt bericht over de levering. De actie loopt tot en met eind juni. Iedereen uit geheel Gouda kan meedoen.

 


Informatie van de gemeente Goudabackground 2

Hierbij informatie over spelregels voor het gebruik van haken en andere bevestigingsmiddelen voor het aanbieden van zakken met plastic afval.

De gemeente Gouda zamelt huishoudelijk kunststof afval in met behulp zakken. Er zijn in Gouda enkele initiatieven van bewoners om deze zakken te bevestigen aan diverse haken of andere hulpmiddelen. Het voordeel daarvan is dat de zakken niet wegwaaien en mede daardoor helpt dit om zwerfafval te voorkomen.

De gemeente wil echter ook voorkomen dat het inzamelen wordt bemoeilijkt of dat medewerkers het gevaar lopen dat zij tijdens het inzamelen verwondingen oplopen of hun gezondheid anderszins wordt geschaad. Daarom gelden bij het aanbrengen van bevestigingsmiddelen voor plastic afvalzakken de volgende richtlijnen:

  1. de bevestigingmiddelen mogen aan lantaarnpalen worden bevestigd in de directe nabijheid van aanbied plaatsen voor huishoudelijk afval. Bevestiging aan andere palen of hekken mag alleen met toestemming van de eigenaar.
  2. er mogen geen scherpe randen of uitsteeksels aan de bevestigingsmiddelen zitten;
  3. de afvalzakken moeten los aan de bevestigingsmiddelen worden gehangen;
  4. de bevestigingsmiddelen moeten op hoogte van circa 1 meter worden aangebracht