Leefbaarheidsmonitor

Leefbaarheidsmonitor 2018

Bron: rijksoverheid. De laatste leefbaarheidsmonitor is van 2018. Hoewel de totaalscore van Gouda nog wat achterblijft op het landelijk gemiddeld, is de leefbaarheidscore de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Alleen in Oost zijn er enkele relatief lagere scores. De tweede afbeelding laat de Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord meer in detail zien. Deze noordelijke wijken laten een geheel groen tot donkergroen beeld zien.  Vooral Bodegraafsestraatweg, Watergrassen en Mammoet laten relatief hoge scores zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leefbaarheidsmonitor 2010

Van de Rijksoverheid ontvingen wij het volgende persbericht (11 07 2013):

“De nieuwe Leefbaarometer is afgelopen week gelanceerd. Deze tweejaarlijkse barometer geeft een beeld van de leefbaarheid in heel Nederland, per gemeente, wijk, buurt en per cluster van woningen. Gouda scoort, net als twee jaar geleden, grotendeels positief. Vooral de publieke ruimte en het voorzieningenniveau hebben sinds de start van de barometer in 2006 een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

De Leefbaarometer berekent de leefbaarheid op basis van een aantal objectieve maatstaven zoals woningvoorraad, bevolkings-samenstelling, voorzieningen en publieke ruimtes. Daarnaast wordt er gekeken naar de veiligheid en sociale samenhang in een gebied. De resultaten worden getoond in leefbaarheidskaarten.”

Wijkteam Plaswijck heeft de uitkomsten van de Leefbarometer voor geheel Gouda en voor onze wijk uitgelicht.

Samengevat, hoe meer (donker)groen in een buurt, hoe hoger de leefbaarheidsscore.

Te zien is dat er in onze wijk blijvende inzet op de leefbaarheid nodig is, vergeleken met Gouda geheel.

En zie de verschillen in deze wijk, dat wil zeggen er zijn buurten met zeer hoge scores maar ook buurten met lage scores.

Leefbarometer Gouda

Leefbarometer Gouda 3

(Leefbaarheidsmonitor 2010 van de wijk Plaswijck / Bloemendaal Oost: hoe donkerder groen hoe beter de leefbaarheid. Geel is een matige leefbaarheidsscore. Wit is onbekend of bijvoorbeeld gebouwen als scholen of parken):

Leefbarometer 2010 Plaswijck