Leefbaarheidsmonitor

 

CBS: statusscore per wijk en buurt op basis van welvaart, opleidingsniveau en arbeid

April 2022

Het CBS heeft voor het eerst cijfers over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang op laagregionaal niveau in kaart gebracht. Voor elke gemeente, wijk en buurt is een gecombineerde score berekend op basis van gegevens over elk huishouden.

De score geeft in één oogopslag weer hoe de gemeente, wijk of buurt scoort ten opzichte van andere gemeenten, wijken of buurten op deze drie belangrijke elementen van de sociaal economische status (SES). Omdat de score gebaseerd is op gegevens over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname, heeft hij de naam SES-WOA score gekregen. Bij een hogere score zijn de inwoners welvarender en/of hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk. De cijfers zijn berekend voor 2014 tot en met 2019, voor de gemeenteindeling van 2021.

Voor meer informatie, zie https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2022/14/statusscore-per-wijk-en-buurt-o-b-v-welvaart-opleidingsniveau-en-arbeid.

 

De hoogste score heeft de gemeente Rozendaal met + 0,45, de laagste score (op plaats 352) de gemeente Heerlen met -0,301.

De gemeente Gouda staat met een score van 0,011 op plaats 265, dat is dus in de onderste helft.

Buurgemeenten staan hoger in de lijst: Reeuwijk-Bodegraven staat met 0,209 op plaats 50 en Waddinxveen met een score van 0,118 op plaats 153.

 

 

 

 


Leefbaarheidsmonitor 2018

Bron: rijksoverheid. De laatste leefbaarheidsmonitor is van 2018. Hoewel de totaalscore van Gouda nog wat achterblijft op het landelijk gemiddeld, is de leefbaarheidscore de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Alleen in Oost zijn er enkele relatief lagere scores. De tweede afbeelding laat de Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord meer in detail zien. Deze noordelijke wijken laten een geheel groen tot donkergroen beeld zien.  Vooral Bodegraafsestraatweg, Watergrassen en Mammoet laten relatief hoge scores zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leefbaarheidsmonitor 2010

Van de Rijksoverheid ontvingen wij het volgende persbericht (11 07 2013):

“De nieuwe Leefbaarometer is afgelopen week gelanceerd. Deze tweejaarlijkse barometer geeft een beeld van de leefbaarheid in heel Nederland, per gemeente, wijk, buurt en per cluster van woningen. Gouda scoort, net als twee jaar geleden, grotendeels positief. Vooral de publieke ruimte en het voorzieningenniveau hebben sinds de start van de barometer in 2006 een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

De Leefbaarometer berekent de leefbaarheid op basis van een aantal objectieve maatstaven zoals woningvoorraad, bevolkings-samenstelling, voorzieningen en publieke ruimtes. Daarnaast wordt er gekeken naar de veiligheid en sociale samenhang in een gebied. De resultaten worden getoond in leefbaarheidskaarten.”

Wijkteam Plaswijck heeft de uitkomsten van de Leefbarometer voor geheel Gouda en voor onze wijk uitgelicht.

Samengevat, hoe meer (donker)groen in een buurt, hoe hoger de leefbaarheidsscore.

Te zien is dat er in onze wijk blijvende inzet op de leefbaarheid nodig is, vergeleken met Gouda geheel.

En zie de verschillen in deze wijk, dat wil zeggen er zijn buurten met zeer hoge scores maar ook buurten met lage scores.

Leefbarometer Gouda

Leefbarometer Gouda 3

(Leefbaarheidsmonitor 2010 van de wijk Plaswijck / Bloemendaal Oost: hoe donkerder groen hoe beter de leefbaarheid. Geel is een matige leefbaarheidsscore. Wit is onbekend of bijvoorbeeld gebouwen als scholen of parken):

Leefbarometer 2010 Plaswijck