Vliegtuigoverlast

 

Weinig toezeggingen door Rijk (september 2021)

Volgens de gemeente Gouda vliegen er jaarlijks bijna 90.000 vliegtuigen over Gouda. In mei 2019 al heeft de gemeenteraad in een motie gezegd dat er stappen gezet moeten worden tegen de toenemende geluidsoverlast van vliegtuigen boven Gouda.

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Gouda daarom overleg gehad met andere regiogemeenten, met het Rijk en met Schiphol. Ook zijn enkele onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar andere vliegroutes.

Het college laat deze week weten dat al deze gesprekken en onderzoeken weinig hebben opgeleverd. “De ervaring is dat de status quo van de luchtvaart onaantastbaar is. Geen enkel ander belang dan het economische belang van Schiphol lijkt te tellen. Het participatieproces verhult dat er geen enkele vooruitgang in hinderreductie plaatsvindt. Ondanks het feit dat er weinig ruimte lijkt te zijn voor echte verandering, blijft het college aandacht vragen voor de overlast van vliegverkeer boven Gouda en zal het de raad daarover informeren.”

Een routewijziging betekent bijvoorbeeld dat andere gebieden meer te maken krijgen met overlast en daar is geen draagvlak voor. Gouda zal daarom blijven inzetten op het verminderen van overlast door minder afwijkingen van de vliegroutes.

Ook in de laatste brief van het ministerie wordt herhaald dat het Rijk hinderbeperkende maatregelen belangrijk vindt, maar wordt er geen perspectief geboden op concrete vermindering van de overlast door vliegverkeer, aldus het College. De reactie van de burgemeester op de antwoordbrief van het ministerie staat op de website van de gemeente.

 

 


Vliegtuigoverlast (augustus 2019)

Er zijn steeds meer signalen vanuit de Gouda over de toenemende vliegtuigoverlast. Voor een overzicht van de stand van zaken, zie https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Uw_vraag_of_opmerking_indienen/Vliegtuigoverlast_melden.

Zie ook het officiële raadsmemo met brief van de gemeente Gouda hierover: Raadsmemo motie vliegtuiglawaai