Nogmaals, geen doorsteek

Recent is weer een verzoek binnen gekomen bij de gemeente Gouda om een doorsteek te realiseren tussen de Randweg Reeuwijk en de Plaswijckweg. Verkeer zou dan niet meer over de bodegraafstraatweg noord rijden, maar over de Plaswijckweg.

En opnieuw heeft de gemeente Gouda dit verzoek afgewezen en uitgebreid de redenen toegelicht waarom er geen doorsteek komt.

De afgelopen jaren zijn er in het kader van het nieuwe VerkeersCirculatiePlan voor Gouda verschillende uitgebreide onderzoeken uitgevoerd. Ook naar de gevolgen van zo’n doorsteek. De conclusies waren eenduidig, dat moet je niet doen, dus géén doorsteek. De onderzoeken waren goed en zorgvuldig uitgevoerd, daarover was vrijwel iedereen het eens.

Belangrijk argument was dat het de fundamentele verkeersproblemen aan de oostkant van Gouda niet oplost. Die liggen vooral in de herkomst en bestemming van het doorgaande regionale verkeer door Gouda. Dat moet daar worden aangepakt, bij voorkeur in regionaal verband. Een extra doorsteek betekent dat dit doorgaande regionale verkeer extra wegcapaciteit krijgt, hetgeen volgens de verkeersmodellen zelfs een extra verkeersaantrekkende werking heeft, ook hier in de wijk. Zie hiervoor ook eerdere berichten en rapportages op onze website. Wat verder meespeelt is dat maar een klein deel van het verkeer over de Bodegraafstestraatweg noord, aldus de verschillende onderzoeken, uit de noorderlijke wijken van Gouda komt, zeg Bloemendaal en Plaswijck. Het is niet correct om het tegenovergestelde te blijven beweren en evenmin dat ‘dus’ een doorsteek een oplossing hiervoor is. Om de zaak in perspectief te zien, het gaat om zo’n vijftig woningen aan de Bodegraafsestraatweg Noord. Voor de Plaswijkweg geldt dat dit dé wijkontsluitingsweg is voor de hele wijk met meer dan vijfduizend woningen. Het is op deze weg al druk genoeg. Bovendien liggen er basisscholen aan de Plaswijckweg en zijn er veel schoolgaande kinderen. Het is niet voor niets dat er op de Plaswijckweg Schoolzones zijn aangelegd. Nog meer (vracht)verkeer als gevolg van een doorsteek is vanuit verkeersveiligheid oogpunt zo ongeveer het laatste wat deze weg kan gebruiken. Uiteraard is het zaak dat het zware vrachtverkeer op de bodegraafsestraatweg noord en zuid zo veel mogelijk wordt geweerd. Daarvoor pleiten wij zelf ook al lang, zo ook dat er daar snelheidsverlagende maatregelen komen. Maar dan gaat het om fysieke wegaanpassingen op de weg zelf.

Goed dat de wethouders deze boodschap nogmaals hebben overgebracht.