Waarom voelen bewoners zich thuis in een wijk ?

Recent heeft de V.U. (Vrije Universiteit Amsterdam) een onderzoek gedaan naar wat bewoners belangrijk vinden bij de leefbaarheid in hun eigen wijk of buurt.

U kunt desgewenst alles nalezen op https://vu.nl/nl/nieuws/2023/verbondenheid-met-buurt-bepalend-voor-leefbaarheid . Hierna volgen de belangrijkste bevindingen.

In de eerste plaats dat het niet afhangt van wáár de wijk of buurt in Nederland ligt. Grote stad, platteland, achterstandswijk, het blijkt relatief van minder belang.

Of bewoners zich thuis voelen in een wijk hangt volgens de onderzoekers vooral af van

  • vooral het gemiddelde inkomen in die wijk (dus is het een ‘arme’ of een ‘rijke’ buurt);
  • daarnaast de sociale cohesie in die wijk: hoe meer onderlinge contacten en hoe meer ‘sociale waarden’ worden gedeeld, hoe hoger de leefbaarheidsscore (de onderzoekers schrijven nog dat de kwaliteit van buurtcontacten belangrijker is dan de frequentie daarvan);
  • de afwezigheid van criminaliteit en in hoeverre bewoners zich veilig voelen.

Geen verrassende uitkomsten, wel goed om het belang van deze factoren weer eens te lezen.

Gouda wordt in het onderzoek overigens niet genoemd.

 

NB Dit onderzoek staat los van het Leefbaarheidsmonitor van de rijksoverheid. Het laatste onderzoek daarvan was in 2020. De uitkomst toen voor Gouda was ‘ruim voldoende’. In onderstaande figuur wordt voor Gouda ook nog de afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde getoond.