Gemeentelijke enquête naar Schoolzones

 

December 2023

December 2023 heeft de gemeente Gouda een enquête gehouden onder wijkbewoners. Er zijn ca. 1300 reacties gekomen. Een belangrijke uitkomst was dat de helft van de respondenten elke dag wel op of over de schoolzones komt. In die zin is de enquête dus ook representatief. Het algemene oordeel was niet positief: het is eerder onveiliger dan veiliger geworden. Veel genoemd werd bijvoorbeeld dat fietsers zich opgejaagd voelde als één of meer auto’s achter hun reden. Verder was er onduidelijkheid over de gedragsregels (zie hieronder). Belangrijke uitkomst was verder dat ca. de helft van de schoolgaande kinderen de situatie niet veiliger vind.  Toch noemt ruim een kwart de verkeersveiligheid beter geworden. Als voorbeelden hierbij is vaak te lezen dat de snelheid van de auto’s is verminderd en dat de oversteekplaatsen duidelijker en veiliger zijn geworden. Alle uitkomsten worden meegenomen in het vervolgoverleg met alle betrokken partijen.

Enquêtevraag: Bent u met de volgende regels bekend?
1) Auto’s mogen niet harder rijden dan 30 km/uur
2) Auto’s mogen fietsers inhalen als dit veilig kan. Hiervoor kan (gedeeltelijk) de middenstrook gebruikt worden. Als inhalen niet veilig kan, is het beter om
achter de fietsers te blijven rijden.
3) Het is niet toegestaan om de auto op de middenstrook stil te zetten, zelfs niet voor een korte tijd.
4) Fietsers mogen met maximaal twee personen naast elkaar fietsen en moeten rechts blijven fietsen.