Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet in de wijk

 

Op 5 oktober 2023 heeft energiecoöperatie WijkEnergie2804 (een zusterorganisatie van bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck) een informatiebijeenkomst gehouden over de energie- en warmtetransitie in de wijk.

De bijeenkomst was voor en met alle actieve buurtinitiatieven in de wijk, die op een of andere manier bezig zijn met de energie- en warmtetransitie.

Aanwezig waren ook wethouder Klijmij – van der Laan en de programmamanager energie- en warmetransitie van de gemeente Gouda.

Aanleiding waren

  • De gemeente Gouda heeft een nieuw energie- en warmtetransitieplan voor de wijk bekend gemaakt. Binnenkort start een Haalbaarheidsonderzoek in Plaswijck-Kern naar de mogelijkheden van een warmtenet. Deze studie zal begin volgend jaar gereed moeten zijn. Zoals bekend is onze wijk aangewezen als startblok bij de komende transitie.
  • daarnaast heeft Energiecoöperatie WijkEnergie2804 een verkenningsstudie opgesteld over hoe een wijk op een gedegen en verantwoorde wijze aardgasvrij dan wel CO2 neutraal kan worden. Over dit concept ‘Programma Verduurzaming Mammoet’ leest u meer op de website van WijkEnergie2804.

Op de website van onze zustercoöperatie WijkEnergie2804 staat veel meer informatie. U kunt op onderstaande afbeelding klikken of anders op deze link: https://wijkenergie2804.nl/   .