Welke nieuwe bestemming voor het oude stadhuis op de Markt?

 

 

 

 

 

Bron foto en basis tekst: website gemeente gouda

Het Stadhuis op de Markt is een iconisch gebouw van 571 jaar oud. Sinds 1450 is het eeuwenlang het echte centrum van de stad geweest. Zoals bekend is de vorige huurder vertrokken en heeft het gebouw nu geen bestemming.

Met online sessies en met bijeenkomsten in de wijk wil het gemeentebestuur graag weten welke nieuwe bestemming het oude stadhuis op de Markt moet krijgen. Iedere Gouwenaar krijgt de kans om mee te doen.

De gemeente wil ook kennis en inzichten van buiten de stad bij het proces betrekken. “We hebben een aantal toonaangevende denkers en creatievelingen gevraagd om deel te nemen in een klankbordgroep om mee te denken over de nieuwe invulling. Hierin vragen we experts op het gebied van historische gebouwen, evenementen, musea, horeca, enzovoorts, om ook mee te denken. Deze groep onafhankelijke experts is geselecteerd uit heel Nederland. Van Groningen tot Maastricht. Van universiteit tot theater en van beeldende kunst tot muziek.”

Het streven is dat Gouda bij de viering van 750 jaar stadsrechten in 2022 over een nieuwe invulling van haar Stadhuis beschikt.Met al die informatie wordt duidelijk wat de Gouwenaars vinden en ook welke zaken zij wel belangrijk vinden en welke ideeën wat minder belangrijk.