De ontginning van Bloemendaal en Plaswijck

Weer eens wat anders, twee interessante artikelen in de laatste nieuwsbrief van de Goudse vereniging Monumentenzorg en Archeologie.

Het ene artikel over ‘Bloemendaal en Plaswijck, twee jonge wijken met veel historie’. Het andere artikel over ‘De ontginning van polder Bloemendaal’. Ze hebben oude foto’s en kaarten erbij geplaatst.

Hieronder een afbeelding uit de nieuwsbrief over de ontginning van de polder Bloemendaal. Deze vond plaats gedurende de 10e tot de 14e eeuw. Toen werd het veenmoeras op grote schaal bewoonbaar gemaakt als onderdeel van een door de landsheren georganiseerde ontginning. In het artikel wordt uitgelegd hoe dat ging.

Wat waarschijnlijk de meeste wijkbewoners al weten, maar de eerste bewoning hier was er al zo’n duizend jaar geleden (!). Het artikel verwijst naar een boek, waarin staat dat de allereerste bewoning rond de Bloemendaalseweg was: er zou een kleine nederzetting, kerk en begraafplaats zijn geweest ongeveer waar nu het Albrechtsveld is, aan de kant van het winkelcentrum.

De wijk Bloemendaal (postcode 2803) dankt haar naam aan de gelijknamige polder waar de wijk is gebouwd. Bloemendaal was de oudste polder van het hoogheemraadschap van Rijnland en werd in 1331 gesticht door Jan van Beaumont. Het was een ontginningsgebied met bewoners die een eigen gemeenschap vormden: de ambachtsheerlijkheid Bloemendaal.

De wijk Plaswijck (postcode 2804) is destijds bewust opgezet met heel veel groen, aldus het artikel. Dat hoor je inderdaad van veel wijk bewoners hier, het vele groen vinden veel mensen een positief punt van onze wijk. Het artikel: “In 1971 ontstond ten oosten van de Bloemendaalseweg een nieuwbouwwijk die de naam Plaswijck kreeg met haar Hoeven-, Zomen-, Steinen-, Lusten-, Burgen-, Water-, en Grassenbuurten. Allemaal namen die ontleend zijn aan die van kastelen, buitenplaatsen, hofsteden en boerenhoeven in de waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland.”

Ook bekend waarschijnlijk is dat de Bloemendaalseweg (vroeger de Cleyweg genoemd) en Winterdijk eeuwenoude wegen zijn. Ze staan al op zeer oude kaarten van het gebied.

Tot slot nog een leuk weetje uit de nieuwsbrief: “tussen de Calslaan en het Omlooppad ligt een klein, met bomen begroeid pestbosje waar in het verleden beesten werden begraven die door de pest waren getroffen.”

 

Via deze link komt u bij de nieuwsbrief  ‘Monumentenzorg en Archeologie’ nummer 58 twee interessante artikelen over:

  • Bloemendaal en Plaswijck: jonge wijken met veel historie
  • Hoe verliep de ontginning van polder Bloemendaal

 

NB De nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Gouda, van de afdeling Cultuurhistorie.

 

Afbeelding: uit boek De ontginning van Bloemendaal en Nieuwsbrief nr 58 Monumentenzorg en Archeologie