Nieuwe VerkeersCirculatiePlan voor Gouda in concept klaar

Vorig jaar heeft de gemeente Gouda veel voorbereidende sessies met bewoners en ondernemers gehouden over het nieuwe VerkeersCirculatiePlan. Inmiddels zijn de conceptplannen gepresenteerd. Binnenkort komen wij met uitgebreide informatie, zo ook met de specifieke punten die wij voor de noordelijke wijken hebben ingebracht. Graag ook horen wij uw mening over het VCP en over de belangrijke verkeerspunten in de wijk. Wordt dus vervolgd.