Vervolg bijeenkomst coördinatoren whatsapp groepen

In mei is er een vervolgbijeenkomst gepland voor en met de coördinatoren van de whatsapp groepen uit Bloemendaal (2803), Plaswijck (2804) en Gouda Noord (2805). Doel is verdere samenwerking af te stemmen en om de Buurt Monitor te bespreken. Hierop staan alle actieve whatsapp groepen in de drie wijken. Te zien is dat er nog enkele witte vlekken zijn. Deze BuurtMonitor is alleen toegankelijk voor de coördinatoren en kerngroepleden. Aanwezig zijn de gemeente, de wijkagenten en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck. Aanmelden via de nieuwsmail of via contact@bloemendaalplaswijck.nl