Verkeersveiligheid en Schoolzones

Verkeersveiligheid is voor veel bewoners zeer belangrijk, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie/wijkteam besteden we dan ook vele jaren hieraan veel aandacht.

Zo zijn we twee jaar geleden begonnen met een uitgebreide wijkenquête onder wijkbewoners, ouders én kinderen van de basisscholen in de wijk over mobiliteit en verkeersveiligheid.

We hebben dit voorjaar een uitgebreide zienswijze opgesteld (http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitsplan-gouda/  , samen met verkeerskundigen, om de wijk verkeersveiliger te maken: vooral op de Plaswijckweg, vooral bij de basisscholen.

Er is gepleit voor een aantal maatregelen op de Plaswijckweg. Er is een mooi plan gemaakt voor zogenaamde Schoolzones. Vooral de zebra’s moeten echt veiliger. Zie de reacties van de kinderen in de enquête …

Er is de afgelopen jaren € 10.000 uit het wijkbudget opgespaard om verkeersveilige maatregelen in de wijk te helpen meefinancieren.

De vijf schooldirecteuren van de Cirkel, Carrousel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot hebben de zienswijze ondertekend.

En Veilig Verkeer Nederland heeft vandaag het ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’ toegekend aan onze wijk https://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtlabel-veilig-verkeer , ook zij zien dat er wat moet gebeuren.

En wat zegt de gemeente over onze plannen …  eigenlijk vrij weinig.

Is verkeersveiligheid hier in de wijk niet belangrijk genoeg?

Morgenavond dus inspreken bij de gemeenteraad, als de raad de nieuwe mobiliteitsnota zal behandelen.  Wordt vervolgd ….