Initiatief voor nieuwe bewoners-organisatie in Bloemendaal (2803)

Beste medebewoners van Bloemendaal,

Graag vragen wij uw aandacht voor een nieuw initiatief. Al jaren zijn er in verschillende wijken in Gouda bewoners actief die zich inzetten voor de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de eigen wijk en buurt.

In Plaswijck (postcode 2804) zijn we als bewonersorganisatie al lange tijd actief met onder andere inbraakpreventie, verkeersveiligheid voor kinderen, wijkevenementen, huttenbouwdorpen, een energiecoöperatie, een vervoersvoorziening en zorg & welzijn.

Om de wijk- en bewonersbelangen ook in Gouda Noord (postcode 2805) te behartigen is daar vorig jaar eveneens een bewonersorganisatie opgezet.

Het plan is nu om samen met deze zuster-organisaties óók een bewonersplatform op te zetten voor Bloemendaal (postcode 2803). Het wordt geen vergaderclub, maar een constructieve club die zich inzet voor de leefbaarheid van de wijk en positief-kritisch samenwerkt met andere wijkpartners. De ervaring heeft laten zien dat met een inhoudelijke en zakelijke opstelling er veel is te bereiken voor de wijk en haar bewoners.

Indien u interesse heeft om vrijblijvend een keer hierover van gedachten te wisselen, dan kunt u een mail sturen naar contact@bloemendaalplaswijck.nl  of bellen met 06 239 56 999. Meer informatie volgt binnenkort!

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck