Aanleg Schoolzones Plaswijck blijft bij gemeente prioriteit houden

Zoals wellicht bekend heeft het College het VerkeersCirculatiePlan teruggetrokken. Tegelijk is al wel bepaald dat enkele projecten -toch- doorgaan. Zowel de wethouder als de verkeersambtenaar hebben onlangs bevestigd dat het project ‘Schoolzones Plaswijck’ ook op deze lijst staat. Voor meer informatie, zie de themapagina¬† http://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/