VerkeersCirculatiePlan gemeente Gouda

Binnenkort volgt op onze website’s uitgebreid nieuws over het VerkeersCirculatiePlan van de gemeente Gouda, het participatietraject dat de komende maanden hierover zal plaatsvinden en de gevolgen voor onze wijk.