Buurt Bestuurt

logo_buurt_bestuurtBuurt Bestuurt is een samenwerking van bewoners, bewonersorganisatie, gemeente, woningcorporatie, politie en stadstoezicht voor gerichte leefbaarheidsacties in de wijk.

 


Buurt Bestuurt in 2020

December 2019

Dit jaar hebben we als bewoners met elkaar besproken hoe we verder gaan met Buurt Bestuurt. Daarover is een brief gestuurd naar de gemeente. Op basis daarvan is er goed gesprek geweest met de gemeente Gouda. De belangrijkste uitkomsten: we zullen één onderwerp per keer aanpakken (er is een mooi voorbeeld in de wijk voorgesteld voor 2020, hierover komt nog info), er zal meer en direct geflyerd/gecommuniceerd worden in en met de betreffende buurt, vooraf wordt benoemd welke rol iedere partner heeft (gemeente, politie, stadstoezicht, bewoners) en vanuit Stadstoezicht zal de gebiedsboa voor de noordelijke wijken meedoen. Wordt vervolgd.

 


 

Plaatsing in de wijk gestart van collectieve wijkactie wijkverlichting

25 Januari 2018

Vandaag is de eerste van de 350 lampen van de collectieve wijkactie wijkverlichting in Plaswijck geplaatst door de fa. IJsselstijn. Er wordt gestart in de Steinen, Mammoet en Jumilage. Alle beetjes bij inbraakpreventie helpen. Foto: AD Groene Hart.

 

 

 

 

 

 

 

 


Extra informatie over de collectieve wijkactie

Veel gestelde vragen

· De lamp is niet alleen bedoeld voor achterpaden en poorten, maar zeker ook geschikt voor bijvoorbeeld in de achtertuin of bij de voordeur.

· De lamp kan niet zelf bevestigd worden, maar wordt door een deskundig bedrijf diefstal-proof gemonteerd. Dit is inbegrepen in de prijs.

· De subsidie door de gemeente Gouda wordt collectief verrekend in de prijs. U hoeft dus niet apart de subsidie aan te vragen.

· Het door ons gekozen bedrijf komt uit Gouda, op basis van vergelijking van verschillende offertes. Alles afwegende hebben wij gekozen voor deze lamp en deze leverancier omdat de prijs/kwaliteit verhouding de beste was.

· De lamp werkt op zonne-energie, de lamp moet dus wel voldoende zonlicht kunnen opvangen.

 

Technische informatie

· De afmetingen zijn 18 x 12 x 4 cm (breedte x diepte x hoogte), dat is ongeveer een half A4-tje.

· De lamp heeft LED verlichting (48 LEDS) en het materiaal is aluminium.

· De bewegingssensor reikt tot ongeveer 4-10 meter, afhankelijk van de hoogte en plaatsing.

· De lamp staat standaard op de spaarstand van 100 lumen (niet overdag) en bij detectie gaat hij ongeveer 20 seconden naar 600 lumen. Dat is veel licht.

· De garantietermijn is 1 jaar.

· De batterij moet om de 3 jaar worden vervangen.

 

Alsnog meedoen: voor alle 2804-ers

Deze collectieve wijkactie loopt nog tot en met woensdag 20 december as. Meedoen kan nog als u in postcode 2804 woont (=Plaswijck). Zie hiervoor de deelnameformulier op deze pagina.

 

Bewoners Zevenburgen

Bewoners uit de Zevenburgen ontvangen een aparte brief van de bewonersvereniging over deze collectieve wijkactie.

 


 

Bewoners, politie en gemeente starten collectieve actie wijkverlichting  (2018)

Bewoners, politie en de gemeente Gouda starten de Collectieve Actie Wijkverlichting. Een goede buitenverlichting -op donkere plekken, bij poorten, op achterpaden- zorgt namelijk voor minder inbraken en een beter veiligheidsgevoel bij bewoners, aldus de politie. De gemeente Gouda ondersteunt deze wijkactie met een financiële bijdrage.

Wijkbewoners kunnen bij deze wijkactie tegen een aantrekkelijke prijs een goede buitenverlichting kopen, met bewegingsmelder en werkend op zonne-energie. Dit is inclusief montage door een erkend Gouds bedrijf. Desgewenst kunnen bewoners een extra onderhoudsabonnement afsluiten.

De actie loopt tot 20 december.

Deze actie is een initiatief van ‘Buurt Bestuurt Plaswijck’: bewoners, politie en gemeente werken samen aan een veiliger buurt.

 


Aanpak rondzwervende plastic afvalzakken  (juli 2018)

BuurtBestuurt Plaswijck gaat in de wijk extra aandacht besteden aan de plastic afvalzakken. Er waren te veel klachten, aldus een bewoner die meedoet aan Buurt Bestuurt: “Vooral rondwaaiend afval uit kapotte zakken en een kerstboom van te vroeg buitengehangen stinkende afvalzakken rond lantaarnpalen zorgt voor overlast. Doordat de plastic afvalzakken te vroeg worden buitengezet is de kans groot dat deze stuk gaan door katten en vogels en dat de inhoud zich verspreidt door de straat. Op zich zijn er natuurlijk grotere problemen, maar als we met zijn allen rekening houden met wat spelregels wordt onze wijk er ongetwijfeld weer wat schoner en dus leuker op.”

Niet alleen komt er extra toezicht van de gemeente en stadstoezicht, ook gaan bewoners zelf bij punten waar er veel plastic afvalzakken rondhangen en rondzwerven medebewoners alert maken met extra flyers. De actie wordt eerst gehouden bij drie punten in de wijk, in de Lustenbuurt en de Hoefs.

De gemeente laat weten dat het probleem zich in de hele stad afspeelt. Ook is het zaak dat er oranje afvalzakken géén etensresten bevatten: anders is er een risico voor de volksgezondheid vanwege alle ongedierte. Op de afvalzakken staat precies vermeld wat er wel en niet in mag, aldus de gemeente.

De actie is een samenwerking van de gemeente, woningcorporatie, Cyclus, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en bewoners uit de wijk zelf. Stadstoezicht heeft aantal bekeuringen uitgeschreven en zal komende tijd extra alert zijn in de wijk.

______________________________________________________________________

Verslag derde bijeenkomst Buurt Bestuurt

Met nieuws over hondenoverlast bij het Mastpad, het terugkoppelen van meldingen naar bewoners, nieuwe whatsapp groepen in de wijk, inbraakpreventie en waar komt poortverlichting.

Buurt Bestuurt Commissie Plaswijck verkort verslag 16 maart 2017

________________________________________________________________________

Eerste bijeenkomst van de commissie Buurt Bestuurt 15 december 2016

Buurt Bestuurt Commissie extern verslag 15 december 2016 Plaswijck

________________________________________________________________________

Bewonersbijeenkomst 10 november met burgemeester voor bewoners Hoefs, Burgen, Lustenbuurt en Steinen (november 2016)

Voor meer informatie en uitleg nodigen wij bewoners van de Hoefs, Burgen, Lustenbuurt en Steinen van harte uit om naar de bewonersbijeenkomst te komen. Deze bijeenkomst is donderdag 10 november as., in De Rotonde, Zuidhoef 138, en begint om 20.00 uur.

Graag laten wij u zien en hopen u ervan te overtuigen dat het wel degelijk zin heeft om samen te werken aan een prettige maar ook veilige leef-omgeving. Uiteraard kunt u zich dan ook aanmelden om actief mee te doen met ‘Buurt Bestuurt’. ‘Buurt Bestuurt’ start als proef in de wijk Plaswijck.

Sprekers deze avond zijn Dhr M. Schoenmakers, burgemeester Gouda, en Dhr H. Hoekman, Teamchef ‘Buurt Bestuurt’ politie Rotterdam. Aanwezig zijn ook de raadsleden Krins en Tatou, pleitbezorgers in de raad voor Buurt Bestuurt.

Buurt Bestuurt is een nieuwe manier van samenwerken. Bewoners, politie, gemeente en andere wijkpartners bepalen 1) gezamenlijk met een Top 3 welke veiligheidszaken in een wijk of buurt ze gaan aanpakken en 2) hoe ze dat gezamenlijk gaan doen. Bewoners krijgen dus inspraak bij de inzet en handhaving van politie, stadstoezicht en gemeente. Een nieuwe stap, we zijn benieuwd naar de opkomst en deelname.

De aanvang is 20 uur. De locatie is wijkcentrum De Rotonde, Zuidhoef 138 (langs de Plaswijckweg). Ook coördinatoren van whatsapp groepen en buurtpreventieleden uit de wijk zijn uiteraard van harte welkom. Na afloop is er een informeel samenzijn met een hapje en drankje (aangeboden door de gemeente Gouda).

Heeft u al vragen, suggesties en/of aandachtspunten over uw wijk? U kunt deze mailen naar LINK of kom naar een van de komende Buurt Bestuurt stands in de wijk. Graag tot ziens op 10 november as. !


 

Bij ‘Buurt Bestuurt’ werken bewoners, politie en gemeente samen aan een veiliger buurt. Het idee komt uit Rotterdam en in 2017 is een proef gestart in Plaswijck. Er zijn drie speerpunten benoemd.

[1] Acties terugkoppelen

Door bewoners wordt aangegeven dat zij vaak een terugkoppeling missen naar aanleiding van meldingen bij het MOG en de politie. Dit draagt niet bij aan de meldingsbereidheid. Door de gemeente en politie wordt gesteld dat het beleid is om altijd een terugkoppeling te geven. Het is niet van belang waar de waarheid ligt, zaak is dat we dit als Buurt Bestuurt commissie gaan aanpakken.

[2] Actie poortverlichting

Bewoners geven aan dat er in de wijk veel donkere/onveilige plekken in de wijk zijn, zoals bij onverlichte poorten en achterpaden. Bewoners, politie en de gemeente Gouda zijn daarom de ‘collectieve wijkactie wijkverlichting’ gestart. Een goede buitenverlichting op donkere plekken, bij poorten en op achterpaden, zorgt namelijk voor minder inbraken en een beter veiligheidsgevoel bij bewoners, aldus de politie. De gemeente Gouda ondersteunt deze wijkactie met een financiële bijdrage. Wijkbewoners kunnen bij deze wijkactie tegen een aantrekkelijke prijs een goede buitenverlichting kopen, met bewegingsmelder en werkend op zonne-energie. Dit is inclusief montage door een erkend Gouds bedrijf. Desgewenst kunnen bewoners een extra onderhoudsabonnement afsluiten. Bewoners die een lamp/armatuur willen bestellen, kunnen een mail sturen naar info@wijkteamplaswijck.nl of het deelnameformulier invullen op www.wijkteamplaswijck.nl of www.bloemendaalplaswijck.nl of www.veiligheidspuntgouda.nl. De actie loopt tot 20 december.

[3] Inbraakpreventie

Inbraakpreventie en in het verlengde daarvan Whats appgroepen is het derde actiepunt. Waar mogelijk ondersteunen en helpen we bewoners met het opzetten en uitbreiden van whatsapp groepen in de wijken. Uit onderzoek blijkt dat whatsapp groepen vooral bijdragen aan het veiligheidsgevoel van bewoners.

 


Start ‘Buurt Bestuurt’: bewonersbijeenkomst 10 november met burgemeester voor bewoners Hoefs, Burgen, Lustenbuurt en Steinen (november 2016)

Voor meer informatie en uitleg nodigen wij bewoners van de Hoefs, Burgen, Lustenbuurt en Steinen van harte uit om naar de bewonersbijeenkomst te komen. Deze bijeenkomst is donderdag 10 november as., in De Rotonde, Zuidhoef 138, en begint om 20.00 uur.

Graag laten wij u zien en hopen u ervan te overtuigen dat het wel degelijk zin heeft om samen te werken aan een prettige maar ook veilige leef-omgeving. Uiteraard kunt u zich dan ook aanmelden om actief mee te doen met ‘Buurt Bestuurt’. ‘Buurt Bestuurt’ start als proef in de wijk Plaswijck.

Sprekers deze avond zijn Dhr M. Schoenmakers, burgemeester Gouda, en Dhr H. Hoekman, Teamchef ‘Buurt Bestuurt’ politie Rotterdam. Aanwezig zijn ook de raadsleden Krins en Tatou, pleitbezorgers in de raad voor Buurt Bestuurt.

Buurt Bestuurt is een nieuwe manier van samenwerken. Bewoners, politie, gemeente en andere wijkpartners bepalen 1) gezamenlijk met een Top 3 welke veiligheidszaken in een wijk of buurt ze gaan aanpakken en 2) hoe ze dat gezamenlijk gaan doen. Bewoners krijgen dus inspraak bij de inzet en handhaving van politie, stadstoezicht en gemeente. Een nieuwe stap, we zijn benieuwd naar de opkomst en deelname.

De aanvang is 20 uur. De locatie is wijkcentrum De Rotonde, Zuidhoef 138 (langs de Plaswijckweg). Ook coördinatoren van whatsapp groepen en buurtpreventieleden uit de wijk zijn uiteraard van harte welkom. Na afloop is er een informeel samenzijn met een hapje en drankje (aangeboden door de gemeente Gouda).

Heeft u al vragen, suggesties en/of aandachtspunten over uw wijk? U kunt deze mailen naar LINK of kom naar een van de komende Buurt Bestuurt stands in de wijk. Graag tot ziens op 10 november as. !

_______________________________________________________________________

‘Buurt Bestuurt Stand’ in de wijk (oktober 2016)

Er komt een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, stadstoezicht, politie en de gemeente: gezamenlijk wordt bepaald welke veiligheidszaken in een wijk worden aangepakt. Voor het eerst in Gouda krijgen bewoners dus meer zeggenschap over de inzet van handhaving en toezicht in de eigen wijk. Het gaat vooral om leefbaarheid en veiligheid. Als voorbereiding zijn Hans Hoekman, de gemeente Gouda en Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck enkele avonden de wijk ingegaan. Doel was van bewoners zelf te horen wat er leeft in de wijk. ‘Buurt Bestuurt’ start in de Hoefs, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Steinen. Er is voor vragen, ideeën en aanmelden een Buurt Bestuurt stand aanwezig op:

donderdag 20 oktober, 19.00 – 19.45 uur:

hoek Blommesteinsingel / Gravestein

donderdag 20 oktober, 20.00 – 20.45 uur:

hoek Meerburgstraat / Stolpenburg

donderdag 27 oktober, 19.00 – 20.00 uur:

speelveld Waterlustlaan / Landluststraat

donderdag 3 november, 19.00 – 19.45 uur:

hoek Plaswijckweg / Noordhoef / Oosthoef

donderdag 3 november, 20.00 – 20.45 uur:

plein ingang Vlietenburg

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

Bewoners voor start ‘Buurt bestuurt’ (juli 2016)

Binnenkort start “Buurt Bestuurt’ in de wijk Plaswijck (postcode 2804) in Gouda. Dit project komt uit Rotterdam: bewoners mogen de inzet van politie en stadstoezicht in de eigen wijk gaan meebepalen, dit uiteraard binnen wet- en regelgeving. Samenwerking met alle partners, ook bewoners, staat centraal.

Er komt regelmatig overleg tussen wijkbewoners, gemeente, wijkagenten, stadstoezicht en een vertegenwoordiger uit Rotterdam. Die bespreekt alle grote en kleine veiligheidszaken in de wijk, zoals specifieke overlast, gebiedsverboden, collectieve inbraakpreventie acties, whatsapp groepen, enz. De bedoeling is dat dit overleg daadwerkelijk medezeggenschap krijgt over toezicht en handhaving in de wijk en buurt.

Voor dit ‘Overleg Buurt Bestuurt’ zoeken gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck bewoners uit de wijk, die betrokken zijn bij de veiligheid in de eigen wijk. Vooral bewoners uit de Steinenbuurt, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Zevenburgen worden uitgenodigd. Deelname is bedoeld voor bewoners die het wijkbelang voorop stellen, die positief-constructief willen en kunnen meedenken en die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor veiligheid. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht, zoals medebewoners informeren. Een antecendenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

U kunt zich aanmelden via info@wijkteamplaswijck.nl. Voor meer informatie, zie www.veiligheidspuntgouda.nl.

_______________________________________________________________________

Meer bewonersbetrokkenheid bij veiligheid (april 2016)

April 2015 is mede op verzoek van wijkteam Plaswijck een Motie aangenomen waarbij “binnen de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester bewoners voor een deel de inzet van politie en stadstoezicht moeten kunnen bepalen” dit in navolging van Buurt Bestuurt in Rotterdam. In de wijk Plaswijck (postcode 2804) zal in 2016 een proef starten. U kunt deelnemen aan het overleg tussen wijkbewoners, gemeente en wijkagenten over de veiligheidszaken in de wijk, het beleid, maatregelen zoals gebiedsverboden, de aanpak en de resultaten. Ook over de inzet van toezicht en handhaving wordt hier gesproken. Zie ook de beantwoording van de artikel 38 van de PvdA: Beantwoording door de gemeente Gouda.

_______________________________________________________________________

Bijeenkomst Buurtgestuurd Politiewerk, woensdag 2 maart 2016

Onze insteek, ook op deze avond, bij Buurt bestuurt, is de volgende:

 • al jaren voor gepleit, dus positief
 • gemeente gouda zal proef starten hier in Plaswijck, wij werken uiteraard hieraan mee
 • echte ervaringen uit het verleden maken dat wij voorzichtig zijn: loslaten aan burgers ging/gaat niet altijd eenvoudig
 • rekening houden met beperkte capaciteit en lopende problemen bij de (nationale) politie
 • zorgen voor evenredige spreiding over buurten, zorgen voor aandacht voor buurten waar problemen groter zijn maar burgers minder mondig
 • er moet duidelijk verschil zijn met eerdere projecten als ‘buurtpreventie’ en ‘wijkjaarprogramma’, anders zal teleurstelling en cynisme het veiligheidsgevoel eerder verminderen
 • basis vormen onder andere onze bewonersenquêtes en bewonersavonden
 • de term Buurt Bestuurt wekt een verkeerd beeld, het suggereert dat burgers prioriteiten en inzet gaan bepalen
 • commitment ook van Stadstoezicht moet helder zijn
 • commitment van politieleiding van Gouda moet helder zijn
 • commitment van politiedriehoek, waaronder burgemeester, moet helder zijn
 • de afweging ‘aanpak jihadisme’ en ‘aanpak asogedrag van iemand in bepaalde straat’ zijn van een verschillende orde, in veel opzichten, maar Buurt Bestuurt kan over beide zaken gaan
 • de inbreng vanuit Buurt Bestuurt zal minstens hetzelfde gewicht krijgen als reguliere meldingen
 • de stelling dat ‘bewoners zelf óók zaken kunnen of moeten aanpakken’ bij Buurt Bestuurt is op zich waar, maar is per geval te bekijken
 • lange termijn focus houden, dus minimaal twee jaar voor de pilot
 • regelmatige ‘controle’ van raadsleden is belangrijk
 • het resultaat is te meten in cijfers én in het veiligheidsgevoel

Voor info over de presentatie van Vasco Lub, socioloog veiligheid, op deze avond, zie Op onze website www.veiligheidspuntgouda.nl .

 

http://theokrins.blogspot.nl/2016/03/meer-veiligheid-in-gouda-door-buurt.html

https://gouda.pvda.nl/2016/02/17/pvda-en-cu-organiseren-expertmeeting-buurtgestuurd-politiewerk-in-gouda/

De wegen naar buurtgestuurd politiewerk in Gouda 2 maart 2016

_______________________________________________________________________

Start proef in Plaswijck ‘Buurt Bestuurt Light’ (6 januari 2016)

April 2015 is mede op verzoek van wijkteam Plaswijck een motie aangenomen waarbij “binnen de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester bewoners voor een deel de inzet van politie en Stadstoezicht moeten kunnen bepalen”, dit in navolging van ‘Buurt Bestuurt’ in Rotterdam. Het gaat over de over de inzet van toezicht en handhaving in de wijk en buurt, maar ook over veiligheidszaken in de wijk, het beleid, maatregelen zoals gebiedsverboden, de aanpak en de resultaten.

Beantwoording artikel 38 vragen PvdA inzake veiligheidsavonden

Motie veiligheid en raadsagenda April 2015

Motie veiligheid en bewonersbetrokkenheid April 2015

Motie veiligheid en communicatie April 2015

GL plan_buurtveiligheid Juni 2008

_______________________________________________________________________

AD 7 januari 2016

AD 07 01 2016 Buurt Bestuurt Plaswijck

_______________________________________________________________________

Platform Whatsapp groepen in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord (bewonersbijeenkomst 18 januari 2016)

Naar aanleiding van de reacties op de vorige nieuwsmail over de whatsapp groepen en de succesvolle Inbraak Preventie Actie, is een besloten bijeenkomst gehouden over veiligheid in de wijk.

Deze bijeenkomst hebben wij gehouden samen met de gemeente Gouda, de Politie / wijkagenten en Cyclus.

Bespreekpunten waren onder andere de ervaringen met whatsapp groepen. Ook is gesproken over een digitaal platform hiervoor. Een verslag wordt nog rondgestuurd, ook wordt vervolgsessie wordt gepland.

_______________________________________________________________________