Wijkjaarprogramma

Als bewonersorganisatie richten we ons, samen met vele wijkbewoners en instellingen, op het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving en het beheren van maatschappelijke wijkvoorzieningen. Elk jaar staat een aantal speerpunten centraal.

Dit jaar (2017) zijn dat 8 thema’s. NB Het is uiteraard mogelijk dat er andere thema’s of onderwerpen aan de orde komen, al naar gelang de actualiteit.

  1. Leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbeteren via Buurt Bestuurt.
  2. Aandacht voor de leefbaarheid in de Burgen- en Lustenbuurt.
  3. Aandacht voor de leefbaarheid in de Hoefs.
  4. Nieuw huttenbouwdorp in Westergouwe.
  5. Start duurzaamheid en energiebesparing in de wijk met de Energie Coöperatie Gouda.
  6. Start ZorgPuntGouda, gericht op goede en betaalde aanvullende zorg en welzijn in de wijk.
  7. Zienswijze op het concept Mobiliteitsplan Gouda.
  8. Burgerparticipatie plaats geven bij maatschappelijke uitdagingen.