RES 1 Figuur 2.3 Voorstel zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Midden-Holland