Oosthoef

 

Oosthoef / Knarrenhof

De gemeenteraad van Gouda heeft op 11 december 2019 het bestemmingsplan Oosthoef 7 vastgesteld. Op deze locatie is recentelijk een basisschool gesloopt, hiervoor in de plaats zal een ‘Knarrenhof’ worden gerealiseerd. Dit betreft een woongebouw met 24 levensloopbestendige appartementen voor senioren dat via collectief particulier opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd.

Foto’s resp.bestemmingsplan gemeente gouda en bewonersorganisatie/wijkteam plaswijck, onder andere van ontwerp, huidige situatie, vorige situatie (de basisschool), de plankaart en historische foto’s van de locatie