Wijkcentrum de Buurtstee

Wijkcentrum de Buurtsteeserviceteam-gouda-wijkcentrum-kwadraad

Het wijkcentrum de Buurtstee zit al 25 jaar naast het winkelcentrum in Bloemendaal. Hier worden diverse activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden. De Buurtstee is een wijkcentrum en valt onder beheer van Kwadraad maatschappelijk werk (Kwadraad). Zij zorgen dat wijkbewoners en diverse groeperingen gebruik kunnen maken van de ruimtes in de Buurtstee.

Ook het Serviceteam van Gemiva is sinds maart 2015 in het wijkcentrum gevestigd. Het Serviceteam is een groep cliënten met een verstandelijke beperking die onder begeleiding van Wilma Verstoep meedraaien in de maatschappij.

Voor informatie over het huren van ruimtes in de Buurtstee, stuur een mail naar  ruimtehuren@kwadraad.nl

Voor de activiteiten, zie  https://buurtsteegouda.wordpress.com/